usaid
USAID počinje sa implementacijom novog Projekta pomoći lokalnoj...Pročitaj više
Vijest | 02.02.2023.
6. Predsjednistvo
Šesta sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosn...Pročitaj više
Vijest | 31.01.2023.
URBACT
Za period 2021-2027., URBACT IV se naslanja na prethodne programe i sadrži još više m...Pročitaj više
Vijest | 20.01.2023.
coe
Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope objavio je poziv za prijavu – uspostava Radne...Pročitaj više
Vijest | 20.01.2023.