Centar za pravna pitanja

25.05.2012.
U okviru Stručne službe Saveza općina i gradova FBiH uspostavljen je servis PRAVNOG SAVJE...
01.12.2011.
U okviru Stručne službe Saveza općina i gradova FBiH uspostavljen je ...