Centar za pravna pitanja

U okviru Stručne službe Saveza općina i gradova FBiH uspostavljen je servis PRAVNOG SAVJE...
U okviru Stručne službe Saveza općina i gradova FBiH uspostavljen je ...