Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou

Gender SOGFBIH logo

1. POLITIKE
Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou (Izrađene u sklopu projekta “Jačanje saveza općina/opština i gradova u Bosni i Hercegovini”)

Gender Teslic
Neformalna Mreža SOGFBIH/SOGRS sa Treninga za trenere/ice održanog u Tesliću 5. i 6.12.2022. godine

1.1 INSTITUCIONALNI MEHANIZMI ZA RODNU RAVNOPRAVNOST KROZ VIZURU LOKALNIH SAMOUPRAVA: UNAPREĐENJE RADA KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost kroz vizuru lokalnih samouprava: Unapređenje rada komisije za ravnopravnost spolova (bos.)

Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost kroz vizuru lokalnih samouprava: Unapređenje rada komisije za ravnopravnost spolova (hrv.)

Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost kroz vizuru lokalnih samouprava: Unapređenje rada komisije za ravnopravnost spolova (srp.)

1.2 PROMOVIRANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA KROZ VIZURU LOKALNIH SAMOUPRAVA

Promoviranje ravnopravnosti spolova kroz vizuru lokalnih samouprava (bos.)

Promoviranje ravnopravnosti spolova kroz vizuru lokalnih samouprava (hrv.)

Promoviranje ravnopravnosti spolova kroz vizuru lokalnih samouprava (srp.)

1.3 UVOĐENJE PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI U SVAKODNEVNE AKTIVNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE: DOSTUPNOST I UPOTREBA PODATAKA RAZVRSTANIH PO SPOLU

Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: Dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po spolu (bos.)

Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: Dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po spolu (hrv.)

Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: Dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po spolu (srp.)

2. PRAVNA REGULATIVA

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (bos.)

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (hrv.)

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (srp.)

3. GENDER AKCIONI PLANOVI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

4. MEĐUNARODNI DOKUMENTI

5. PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE PRIMJENE ALATA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST NA LOKALNOM NIVOU

6. DOBRE PRAKSE

Publikacija je izrađena u sklopu NALAS-ovog projekta „Promovisanje online učenja i regionalnog razvoja baze znanja o rodno odgovornom budžetiranju“
Books (nalas.eu)

7. KORISNI LINKOVI

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
http://www.mhrr.gov.ba/

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine
https://arsbih.gov.ba/

Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine
https://www.gcfbih.gov.ba/