Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi - stručno mišljenje i preporuke

Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi - stručno mišljenje i preporuke, maj 2023. godine.

Cilj ovog izvještaja je iznijeti nalaze i predložiti preporuke nakon analize pravnog okvira u Federaciji Bosne i Hercegovine u pogledu usklađivanja zakona s Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Nalazi i preporuke trebaju podržati nastojanja na zagovaranju koja ulaže Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Analizu su proveli Jens Woelk, član Grupe nezavisnih eksperata za Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi i Adelina Džanković, lokalna ekspertica.

Stavovi izraženi u ovom izvještaju ne odražavaju nužno službeni stav Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti pri Vijeću Evrope.

Kategorija javnog dokumenta
Pravni okvir lokalne samouprave
Vrsta javnog dokumenta
Savjeti