Mapa puta za oblast održivog korištenja energije za saveze lokalnih samouprava u zemljama Jugoistočne Europe (hrv) 2. dio

Dokument Veličina
2. Mape puta Hr..pdf 3.65 MB

Iskoristite na najbolji način pristupanje Sporazumu gradonačelnika (SG)

Kategorija javnog dokumenta
Energetska efikasnost
Vrsta javnog dokumenta
Publikacije