NALAS - Deklaracija o aktivnom uključivanju lokalnih vlasti jugoistočne Evrope u proces evropskih integracija (BHS)