NALAS - Deklaracija o suočavanju lokalnih vlasti sa uticajima i izazovima izbjegličke krize u jugoistočnoj Evropi (hr.)