Preporuka u vezi sa unutrašnjom i međusobnom komunikacijom između članica Saveza i Saveza