Prezentacija i zapisnik sa održanog 3. sastanka Lokalnog upravnog odbora za Zapadni Balkan (19.07.2023.)