Priručnik za programsko budžetiranje za JLS u BiH (MEG)

Publikacija je pripremljena i objavljena 2021. godine u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (eng. MEG - Municipal Environmental and Economic Governance Project) koji podržava i finansira Vlada Švicarske, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Sadržaj ove publikacije kao i stavovi izneseni u njoj, ne odražavaju nužno stavove Vlade Švicarske niti UNDP-a.

Kategorija javnog dokumenta
Lokalne finansije
Vrsta javnog dokumenta
Priručnici
Publikacije