Proces izrade općinske javne politike ravnopravnosti spolova / lokalnog gender akcionog plana (PDF Prezentacija)