Smjernice za pripremanje i izvođenje programa obuke za službenike i izabrane zvaničnike u JLS