Tuzlanska deklaracija

Dokument Veličina
Tuzlanska deklaracija.pdf 357.43 KB

Usvojena na Sedmoj konferenciji o Evropskoj povelji o zaštiti ljudskih prava u gradovima u Tuzli, 7-9.10.2010.

Kategorija javnog dokumenta
Pravni okvir lokalne samouprave
Vrsta javnog dokumenta
Međunarodni dokumenti
Politike