Dokumenti

Naslov Vrsta Format Datum Sortiraj uzlazno
Zaključci sa panel diskusije na temu „Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi“ Politike pdf/51.55 KB 03.05.2024.
Zaključci sa panel diskusije na temu „Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi“ Politike pdf/63.73 KB 03.05.2024.
Zaključci sa panel diskusije na temu „Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi“ Politike pdf/75.09 KB 03.05.2024.
Zaključci sa panel diskusije na temu „Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi“ Politike pdf/78.68 KB 03.05.2024.
Zaključci sa panel diskusije na temu „Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi“ Politike pdf/78.1 KB 03.05.2024.
Zaključci sa panel diskusije na temu „Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi“ Politike pdf/75.53 KB 03.05.2024.
Zaključci sa panel diskusije na temu „Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi“ Politike pdf/74.66 KB 03.05.2024.
Zaključci sa panel diskusije na temu „Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi“ Politike pdf/54.12 KB 03.05.2024.
Zaključci sa panel diskusije na temu „Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi“ Politike pdf/54.28 KB 03.05.2024.
Efikasno upravljanje električnom energijom u vodovodnim preduzećima - Pozicijski dokument Aquasan mreže u BiH Politike pdf/1.02 MB 29.09.2023.
Alatke za lokalne samouprave za implementaciju Cilja #5 (SDG) za rodnu ravnopravnost Međunarodni dokumenti, Politike pdf/5.92 MB 01.02.2023.
Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: Dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po spolu Politike pdf/2.56 MB 03.11.2022.
Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: Dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po spolu Politike pdf/2.58 MB 03.11.2022.
Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u svakodnevne aktivnosti lokalne samouprave: Dostupnost i upotreba podataka razvrstanih po spolu Politike pdf/2.56 MB 03.11.2022.
Promoviranje ravnopravnosti spolova kroz vizuru lokalnih samouprava Politike pdf/1.59 MB 03.11.2022.
Promoviranje ravnopravnosti spolova kroz vizuru lokalnih samouprava Politike pdf/1.6 MB 03.11.2022.
Promoviranje ravnopravnosti spolova kroz vizuru lokalnih samouprava Politike pdf/1.62 MB 03.11.2022.
Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost kroz vizuru lokalnih samouprava: Unapređenje rada komisija za ravnopravnost spolova Politike pdf/1.53 MB 03.11.2022.
Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost kroz vizuru lokalnih samouprava: Unapređenje rada komisija za ravnopravnost spolova Politike pdf/1.53 MB 03.11.2022.
Institucionalni mehanizmi za rodnu ravnopravnost kroz vizuru lokalnih samouprava: Unapređenje rada komisija za ravnopravnost spolova Politike pdf/1.54 MB 03.11.2022.
Brošura - Politika neophodne izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH Politike, Publikacije pdf/1.04 MB 04.06.2021.
NALAS Declaration on Active Involvement of Local Authorities of South East Europe in EU Integration Process Međunarodni dokumenti, Politike pdf/59.92 KB 12.02.2021.
NALAS - Declaration on Enforcing the political neutrality and independence of Local Government Associations Međunarodni dokumenti, Politike pdf/500.26 KB 16.08.2020.
NALAS - POLICY BRIEF \Fiscal Decentralisation in SEE in the context of Global Economic Crisis\ Međunarodni dokumenti, Politike pdf/286.59 KB 16.08.2020.
NALAS Declaration on Active Involvement of Local Authorities of SEE in EU Integration Process Međunarodni dokumenti, Politike pdf/59.92 KB 16.08.2020.
NALAS - Effective Democratic Governance at Local and Regional level Međunarodni dokumenti, Politike pdf/108.6 KB 16.08.2020.
NALAS - Declaration on Renewing Commitment to Fiscal Decentralization in SEE Međunarodni dokumenti, Politike pdf/289.87 KB 16.08.2020.
NALAS - “Municipal Budget Negotiations” CONCLUSIONS - RECOMENDATIONS Međunarodni dokumenti, Politike pdf/149.81 KB 16.08.2020.
NALAS - Political Declaration on the future role of NALAS in SEE Međunarodni dokumenti, Politike pdf/142.6 KB 16.08.2020.
Final Declaration Forum of European Local Authorities for Palestine Dunkirk +10 Međunarodni dokumenti, Politike pdf/261.43 KB 16.08.2020.
Europska povelja o lokalnoj samoupravi s objašnjenjem i dodatnim preporukama (hr) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/384.78 KB 16.08.2020.
Preporuka Vijeća Evrope o učešću građana u javnom životu na lokalnom nivou Međunarodni dokumenti, Politike pdf/210.42 KB 16.08.2020.
The Utrecht Declaration on Good Local and Regional Governance Međunarodni dokumenti, Politike pdf/71.88 KB 16.08.2020.
Valencia Declaration Međunarodni dokumenti, Politike pdf/248.24 KB 16.08.2020.
Deklaracija iz Valensije Međunarodni dokumenti, Politike doc/409 KB 16.08.2020.
Tuzlanska deklaracija Međunarodni dokumenti, Politike pdf/357.43 KB 16.08.2020.
The European charter municipal liberties Međunarodni dokumenti, Politike pdf/613.64 KB 16.08.2020.
NALAS Deklaracija o podsticanju političke neutralnosti i nezavisnosti asocijacija lokalnih vlasti (bos.) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/194.7 KB 16.08.2020.
NALAS - Deklaracija o suočavanju lokalnih vlasti sa uticajima i izazovima izbjegličke krize u jugoistočnoj Evropi (hr.) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/172.58 KB 16.08.2020.
NALAS - Deklaracija o lokalnim vlastima koje se suočavaju sa budućnošću NEXPO (BHS) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/232.5 KB 16.08.2020.
NALAS - Efikasno demokratsko upravljanje na lokalnom i regionalnom nivou (BHS) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/48.52 KB 16.08.2020.
NALAS - Deklaracija o budućnosti fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Europi (hr.) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/247.12 KB 16.08.2020.
NALAS - Declaration on Local governments facing the future NEXPO (engl.) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/142.24 KB 16.08.2020.
NALAS - Deklaracija o aktivnom uključivanju lokalnih vlasti jugoistočne Evrope u proces evropskih integracija (BHS) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/97.65 KB 16.08.2020.
NALAS Deklaracija o Finansijskim odnosima među različitim nivoima vlasti u jugoistočnoj Evropi u svjetlu svjetske ekonomske krize (bos.) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/196.22 KB 16.08.2020.
NALAS Deklaracija o Financijskim odnosima među različitim razinama vlasti u državama jugoistočne Europe u svjetlu svjetske gospodarske krize (Hr.) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/197.36 KB 16.08.2020.
Evropska povelja o općinskim slobodama Međunarodni dokumenti, Politike pdf/168.59 KB 16.08.2020.
Evropska povelja o lokalnoj samoupravi sa objašnjenjem i dodatnim preporukama (bos) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/383.34 KB 16.08.2020.
Evropska povelja o ljudskim pravima u gradovima Međunarodni dokumenti, Politike pdf/117 KB 16.08.2020.
Evropska okvirna konvencija o prekograničnoj saradnji teritorijalnih zajednica ili vlasti (sa dodatkom) Međunarodni dokumenti, Politike pdf/341.46 KB 16.08.2020.