U ZENICI I SARAJEVU ODRŽANI TRENINZI NA TEMU: „LOD METODOLOGIJA I NJENA PRIMJENA“

16.May.2014.

Savez općina i gradova Federacije BiH, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), od 01. januara 2013. godine počeo je sa implementacijom projekta "Podrška jačanju lokalne samouprave FBiH u pružanju efektivnijih i efikasnijih usluga".

Jedna od komponenti LOD III projekta se fokusira na pružanje podrške horizontalnoj integraciji LOD metodologije kroz organizaciju treninga za jedinice lokalne samouprave (JLS). LOD metodologija je mehanizam za transparentno finansiranje projekata organizacija civilnog društva po standardima EU.

U skladu s time, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je organizirao dva treninga na temu: "LOD metodologija i njena primjena", i to u Zenici 06.05.2014. godine i u Sarajevu 08.05.2014. godine.

Treningu u Zenici prisustvovali su predstavnici iz Općine Doboj Jug, Općine Cazin, Općine Tomislavgrad,  Općine Vitez, Općine Kreševo, Općine Visoko, Općine Breza, Općine Kiseljak, Općine Busovača, Općine Bosanski Petrovac i Općine Vareš, a u Sarajevu su prisustvovali predstavnici iz Općine Neum, Grada Mostara, Općine Vogošća, Općine Foča/Ustikolina, Općine Hadžići, Općine Trnovo, Općine Teočak, Općine Ilijaš, Općine Banovići, Općine Centar Sarajevo, Općine Novo Sarajevo i Općine Čitluk.

Svrha organiziranja treninga je bila da predstavnici jedinica lokalne samouprave koje nisu uključene u LOD projekat, povećaju nivo znanja i informiranosti uposlenika u općinskim administracijama o LOD metodologiji, načinima njene primjene, te sveobuhvatnoj koristi koju zajednica ima od njene primjene.

Ova aktivnost Saveza je nastavak ranijih aktivnosti u okviru komponente LOD III, u sklopu kojih su prikupljene informacije o iskustvima i poteškoćama jedinica lokalne samouprave u vezi sa raspodjelom budžetskih sredstava organizacijama civilnog društva.

Napominjemo da projekat "Jačanje lokalne demokratije III - LOD III" finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP).

Cilj projekta je doprinos demokratskoj stabilizaciji, pomirenju i daljnjem razvoju BiH kroz podršku odabranim JLS-ovima u uspostavljanju boljih odnosa između lokalnih vlasti i civilnog društva, te stvaranju finansijskih mehanizama za unaprijeđeno pružanje usluga.