ODRŽANA OBUKA NA TEMU: "LOD METODOLOGIJA I NJENA PRIMJENA"

13.Dec.2017.

Jučer je, 12. decembra u Vogošći, u Hotelu "Sunce", u organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, a u okviru Regionalnog projekta lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), održana obuka na temu „LOD Metodologija - primjena u praksi".

Obuka se realizirala za pet partnerskih jedinica lokalne samouprave u projektu ReLOaD, i to: Centar Sarajevo, Gradačac, Kakanj, Vitez i Vogošća, a s ciljem da se ReLOaD koordinatori, zamjenici koordinatora, i drugi općinski službenici koji će primjenjivati LOD Metodologiju upoznaju sa njenima sadržajem i načinom provedbe.

Voditelji obuke su bili Šejla Hasić i Edin Demirović iz Saveza općina i gradova FBiH.

Sljedeća obuka, na istu temu ali za drugu grupu partnerskih ReLOaD jedinica lokalne samouprave (Maglaj, Stari Grad Sarajevo, Jablanica, Tuzla, Tešanj i Travnik), održaće se 20. decembra u Vogošći.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je inicijativa Evropske unije (EU) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP). U projekat je uključeno 50 gradova i općina u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana. Iz FBiH u projektu ReLOaD uključeno je 11 JLS. U periodu od tri godine koliko projekat traje, od 1.02.2017. do 1.02.2020. godine, 38.000 građana će imati koristi od 200 projekata koji će biti realizovani u skladu sa lokalnim prioritetima.