SAVEZ OPĆINA I GRADOVA FBIH PROVODI NOVI KRUG OBUKA ZA VIJEĆNIKE U PARTNERSKIM ReLOaD OPĆINAMA/GRADOVIMA

26.Jun.2018.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine", tokom juna/lipnja i jula/srpnja mjeseca ove godine organizira obuke na temu: "Uključenje građana i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka na lokalnom nivou". Obuke su provedene u partnerskim općinama i gradovima u projektu ReLOaD, i to: Vitez (20.06.2018.), Jablanica i Vogošća (21.06.2018.) i Tuzla (25.06.2018.). Obuke će se  održat još u općinama: Travnik (4.07.2018.) i Kakanj (5.07.2018.), te Centar Sarajevo, Gradačac, Stari Grad Sarajevo, Tešanj i Maglaj.

Faze u upravljanju i donošenju odluka na lokalnom nivouCilj obuke je upoznati vijećnike sa važnošću, prednostima i oblicima građanskog učešća u donošenju odluka na lokalnom nivou. Polaznici su imali priliku da se upoznaju sa primjerima iz prakse kada je riječ o učešću građana i OCD u donošenju odluka, sa posebnim akcentom na mogućnosti ranog uključivanja u ove procese. Modul obuke je pripremljen u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira Evropska unija (EU) a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Aktivnosti projekta „Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine" naslanjaju se na projekat ReLOaD.