Dan Općine Hadžići

08.Feb.2021.
Datum događaja
06.03.2021, Cijeli dan
06.03.2022, Cijeli dan
06.03.2023, Cijeli dan
06.03.2024, Cijeli dan
06.03.2025, Cijeli dan
Hadžići

Taj dan se obilježava kao znak sjećanja na 6. mart 1996. godine, kada je izvršena reintegracija dijelova općine Hadžići koji su bili okupirani tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Hadžići, Binježevo, Žunovnica, Grivići i Drozgometva su naselja koja su 6. marta 1996. godine predata legalnim vlastima Općine Hadžići.

http://www.hadzici.ba