Komisije Saveza

Komisije su stalna radna tijela Saveza koje obrazuje Skupština Saveza za razmatranje pitanja iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu.

Komisije Skupštine Saveza su:

  1. Komisija za razvoj i unapređenje lokalne samouprave;
  2. Komisija za ustavna i zakonodavna pitanja;
  3. Komisija za međunarodne veze, saradnju i evropske integracije;
  4. Komisija za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša;
  5. Komisija za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije;
  6. Komisija za izbor i imenovanja.

Svaka komisija ima predsjednika, zamjenika predsjednika i osam članova. Mandat predsjednika i članova komisija traje četiri godine. Članovi komisija se biraju po principu da općine iz svakog kantona između sebe izaberu po jednog predstavnika u svaku komisiju. Članovi komisija rade isključivo na volonterskoj osnovi.

U radu komisija, na poziv predsjednika komisije, mogu sudjelovati i drugi predstavnici jedinica lokalne samouprave, organa i organizacija, naučni i stručni radnici.

Skupštinske komisije se sastaju povremeno, zavisno od broja otvorenih pitanja koja se raspravljaju na pojedinim komisijama. 

 

1. Komisija za razvoj i unapređenje lokalne samouprave razmatra aktuelna pitanja koja se odnose na razvoj lokalnih demokratija u općini i gradu, unapređuje i razvija demokratske procese, te radi na jačanju i osposobljavanju lokalnih vlasti za odgovorno upravljanje i vođenje javnih poslova od interesa za lokalno stanovništvo, realizuje utvrđene političke i demokratske zahtjeve Vijeće Evrope za decentralizaciju vlasti sve do lokalnog nivoa, razmatra i razvija upravnu strukturu lokalnih zajednica u okviru povjerenih izvornih nadležnosti, podstiče inicijative za konstituiranje izvornih prihoda za nadležnosti za koje nije osigurano finansiranje od strane federalnih i kantonalnih vlasti, unapređuje aktivnosti na uspostavljanju decentralizacije fiskalne politike, razvija institute pravne zaštite lokalnih vlasti i prava na poštivanje lokalne samouprave, prati realizaciju zaključaka i zahtjeva Kongresa CLRAE Vijeća Evrope. 

Članovi Komisije za razvoj i unapređenje lokalne samouprave, mandat 2021-2024: 
Unsko-sanski kanton, Bosanski Petrovac, Mahmut Jukić
Posavski kanton, Domaljevac-Šamac, Miroslav Lucić, miroslav.lucic@tel.net.ba
Tuzlanski kanton, Gračanica, Đenana Tukulj
Zeničko-dobojski kanton, Breza, Vedad Jusić
Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Pale FBiH, Almin Ćutuk, praca@bih.net.ba
Srednjobosanski kanton, Kiseljak, Dragomir Lučić
Hercegovačko-neretvanski kanton, Konjic, Nedžad Ramić
Zapadno-hercegovački kanton, Posušje, Dragica Lebo
Sarajevski kanton, Stari Grad Sarajevo,
Zapadno-bosanski kanton, Livno, Anđelka Knežević. 

 

2. Komisija za ustavna i zakonodavna pitanja razmatra i priprema odgovarajuće inicijative za ustavnu i zakonodavnu dogradnju sistema lokalne samouprave, priprema prijedloge za ustavne amandmane kojim se utvrđuju kompetencije lokalnih vlasti, i za uspostavljanje gradova kao posebnih urbanih, upravnih i duhovnih centara, stara se za ostvarivanje prava na zaštitu sistema lokalnih vlasti i poštivanje lokalne samouprave, učestvuje u kreiranju fiskalne politike i reforme poreznog sistema, te na ostvarivanju položaja i učešća Saveza općina i gradova FBiH u kreiranju unutarnje politike i u pripremama zakona koji se tiču lokalnih vlasti. 

Članovi Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja, mandat 2021-2024: 
Unsko-sanski kanton, Cazin, Admir Pjanić
Posavski kanton, Odžak, Ivana Kljajić
Tuzlanski kanton, Tuzla, Mediha Nuhbegović
Zeničko-dobojski kanton, Zavidovići, Hašim Mujanović
Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Goražde, Elida Ćulov 
Srednjobosanski kanton, Fojnica, Azem Huseinbašić
Hercegovačko-neretvanski kanton, Mostar, Veselko Miloš, veselko.milos@mostar.ba   
Zapadno-hercegovački kanton, Ljubuški, Stanka Rašić
Sarajevski kanton, Novo Sarajevo, Elvira Imširović – Bolić, e.imsirovic.bolic@novosarajevo.ba
Zapadno-bosanski kanton, Bosansko Grahovo, Miroslav Bilčar.

 

3. Komisija za međunarodne veze, saradnju i evropske integracije razmatra pitanja iz domena međunarodne saradnje općina i gradova - uspostavljanje i jačanje saradnje sa asocijacijama lokalnih vlasti susjednih zamalja, podstiče projekt saradnje i partnerstva između općina i gradova u Federaciji BiH sa gradovima iz Evrope, ostvaruje saradnju sa ambasadama lokalnih demokratija uspostavljenih na području Bosne i Hercegovine, unapređuje i razvija saradnju sa organizacijama lokalnih zajednica, podstiče ekonomski i kulturni razvoj i interes Federacije BiH kroz sudjelovanje u programu i projektu regionalnog Saveza Mreže za jugoistočnu Evropu, te razvija saradnju sa asocijacijom lokalnih vlasti Republike Srpske u zajedničkom nastupu u okviru Koordinacionog tijela Saveza općina i gradova Bosne i Hercegovine. 

Članovi Komisije za međunarodne veze, saradnju i evropske integracije, mandat 2021-2024: 
Unsko-sanski kanton, Cazin, Suad Rošić
Posavski kanton, Orašje, Marijan Oršolić
Tuzlanski kanton, Srebrenik, Zijad Nurikić
Zeničko-dobojski kanton, Žepče, Branka Janko
Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Goražde, Armin Čavrk
Srednjobosanski kanton, Travnik, Faris Hafizadić
Hercegovačko-neretvanski kanton, Čapljina, Smiljan Vidić, nacelnik@capljina.ba
Zapadno-hercegovački kanton, Grude, Srećko Mikulić, srecko.mikulic@gmail.com
Sarajevski kanton, Centar Sarajevo, Haris Sijarić
Zapadno-bosanski kanton, Drvar, Zdravka Jović. 

 

4. Komisija za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša razmatra aktuelna pitanja iz nadležnosti lokalnih zajednica u domenu urbanizma, prostornog uređenja, komunalne infrastrukture i stambene politike, priprema i predlaže odgovarajuća rješenja za funkcioniranje komunalne infrastrukture, jačanje sposobnosti lokalnih vlasti za investicijsku rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture, priprema odgovarajuća rješenja za zakonske projekte u oblasti prostornog uređenja i urbanističke politike u cilju jačanja sposobnosti općinskih vlasti da samostalno regulišu i upravljaju javnim poslovima koji su od interesa za lokalno stanovništvo, prati i izučava oblast stambene problematike, te osigurava primjenu jedinstvene politike u procesu projekta privatizacije, a posebno u domenu legislative o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. 

Članovi Komisije za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša, mandat 2021-2024: 
Unsko-sanski kanton, Cazin, Sadmir Škrgić
Posavski kanton, Odžak, Jasminka Kovačević
Tuzlanski kanton, Sapna, Fahrudin Selimović
Zeničko-dobojski kanton, Kakanj, Mirnes Bajtarević
Bosansko-podrinjski kanton Goražde,  Foča u FBiH, Melisa Džomba
Srednjobosanski kanton, Dobretići, Ivo Čakarić
Hercegovačko-neretvanski kanton, Jablanica, Alma Pinjić, almap@bih.net.ba
Zapadno-hercegovački kanton, Grude, Anđelka Zucić
Sarajevski kanton, Ilijaš, Meliha Avdibegović
Zapadno-bosanski kanton, Kupres, Branka Ivić.

 

5. Komisija za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije prati i razvija neophodnu kulturu poduzetništva na lokalnom nivou, izgradnju kapaciteta u poslovnom upravljanju i ekonomskom razvoju, razmatra promjene režima oporezivanja i uvođenje stimulativnog poreznog sistema, podstiče zapošljavanje u okviru privatnog sektora, s ciljem unapređenja privatnog poduzetništva kao sposobnog i aktivnog učesnika u finansijskim i ekonomskim tokovima u zemlji, unapređuje razvoj i uvezivanje malih preduzeća, posebno radi na koncepciji novog poreznog sistema i zakonskih olakšica i drugih uvjeta (poslovni prostor, potrošačka politika, snabdijevanje i turizam), razvija aktivnosti u poboljšavanju i implementaciji politike jednakih mogućnosti za sve, prati i razmatra propise iz domena poduzetništva i ekonomije. 

Članovi Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije, mandat 2021-2024: 
Unsko-sanski kanton, Sanski Most, Emina Hrnčić
Posavski kanton, Odžak, Ivan Tolić
Tuzlanski kanton, Srebrenik, Jasmin Hogić
Zeničko-dobojski kanton, Doboj Jug, Mirnes Tukić
Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Foča u FBiH, Mujo Sofradžija
Srednjobosanski kanton, Travnik, Murisa Kozar
Hercegovačko-neretvanski kanton, Neum, Mihaela Koncul
Zapadno-hercegovački kanton, Široki Brijeg, Andrija Kraljević, andrija.kraljevic@tel.net.ba
Sarajevski kanton, Ilidža, Benjamin Mešak 
Zapadno-bosanski kanton, Tomislavgrad, Božana Jurčević. 

 

6. Komisija za izbor i imenovanja na osnovu prikupljenih prijedloga od strane članica Saveza, utvrđuje prijedlog odluka o imenovanju odnosno razrješenju članova stalnih radnih tijela, Nadzornog odbora te povremenih radnih tijela. 

Članovi Komisije za izbor i imenovanja, mandat 2021-2024:
Unsko-sanski kanton, Cazin, Admir Pjanić
Posavski kanton, Orašje, Gabrijela Martinović Dominković
Tuzlanski kanton, Kalesija, Sead Džafić
Zeničko-dobojski kanton, Zenica,
Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Goražde, Mirsada Sirčić
Srednjobosanski kanton, Vitez, Boris Marjanović
Hercegovačko-neretvanski kanton, Stolac, Stjepan Bošković
Zapadno-hercegovački kanton, Posušje, Ivanka Arapović Galić
Sarajevski kanton, Vogošća, Mensud Omerović
Zapadno-bosanski kanton, Glamoč,