Direktorica Saveza uručila priznanje načelniku Općine Stari Grad Sarajevo za ostvareni uspjeh u transparentnoj dodjeli sredstava organizacijama civilnog društva

19.Feb.2021.
Sastanak Stari Grad 19.02.2021

Danas je u Općini Stari Grad Sarajevo održan radni sastanak direktorice Saveza općina i gradova FBiH, Vesne Travljanin i načelnika Općine Ibrahima Hadžibarića.

Ovom prilikom se razgovaralo o aktivnostima Saveza u proteklom periodu sa naglaskom na pitanje statusa neperspektivne vojne imovine u kontekstu podrške Saveza inicijativi državnog zastupnika Denis Zvizdića za donošenje Zakona o načinu raspolaganja neperspektivnom vojnom imovinom, a što je podržao i načelnik Hadžibajrić.

Jačanje finansijske pozicije lokalne samouprave u FBiH putem izmjene sistema raspodjele javnih prihoda od indirektnih i direktnih poreza u FBiH, bila je jedna od tema sastanka. Načelnik je pružio punu podršku nastojanjima Saveza za povećanjem udjela općina i gradova u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa 8,42% na 9,81%, i povećanjem minimalnog udjela općina i gradova u prihodima od direktnih poreza.

Kao partnerska općina u ReLOaD Projektu, Općina Stari Grad Sarajevo jedna je od pet jedinica lokalne samouprave u BiH koja je u proteklom periodu ostvarila značajan uspjeh u transparentnom finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta.

Općina Stari Grad Sarajevo se ističe po dosljednosti u prakticiranju dodjele grantova po LOD metodologiji i projektnim pristupom, odobravanjem manjeg broja projekata veće pojedinačne vrijednosti. Općina projektnim pristupom dodjeljuje sredstva udruženjima građana i sportskim organizacijama.

Također, jedna je od rijetkih JLS koja prije raspisivanja javnog poziva organizira konsultacije sa OCD o prioritetima koji će se finansirati kroz javne pozive, te ima izuzetno dobro razvijen monitoring sistem, koji i nakon učešća u projektu i dalje redovno primjenjuje za sve projekte finansirane kroz javni poziv.
U skladu sa ovim rezultatima, direktorica Saveza uručila je načelniku Priznanje za ostvareni uspjeh i napredak u transparentnoj dodjeli sredstava organizacijama civilnog društva koje se dodjeljuje u okviru ReLOaD projekta kojeg finansira Evropska unija a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija.

Direktorica Saveza je informisala načelnika Hadžibajrića i o trenutnim aktivnostima Saveza u procesu pripreme Izborne skupštine Saveza, u kontekstu predlaganja kandidata za organe i tijela Saveza.