Osnivačka skupština Saveza općina i gradova Federacije BiH

29.Apr.2021.
Datum događaja
29.05.2021, Cijeli dan
29.05.2022, Cijeli dan
29.05.2023, Cijeli dan
29.05.2024, Cijeli dan
29.05.2025, Cijeli dan

U Mostaru je 29.05.2002. godine održana Osnivačka skupština sadašnjeg Saveza općina i gradova Federacije. Tom prilikom Savezu su pristupile 54 članice.