GoAl WaSH – Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije u BiH

Datum projekta
-
GoAL WaSH

UNDPGoAl WaSH – „Regulatorni okvir za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u Bosni i Hercegovini“

Dugoročni izazov za sektor vodosnabdijevanja u Bosni i Hercegovini je nedostatak financijske održivosti vodovodnih poduzeća. Kapaciteti za adekvatno financijsko planiranje i upravljanje su ograničeni, a računovodstvene prakse nisu usklađene sa zahtjevima domaćeg zakonodavstva i međunarodnih profesionalnih standarda. Bez sustava upravljanja, vodovodna poduzeća nisu u mogućnosti investirati u opremu, održavanje infrastrukture, razvitak, niti obračunati stvarnu cijenu za usluge. Ako se institucionalne slabosti ne otklone, nastaviće se problemi sa isporukom i kontrolom kvalitete vode.

Cilj ovog UNDP-ovog projekta je doprinos održivom razvitku komunalnih poduzeća koja pružaju kvalitetne usluge vodosnabdijevanja, prikupljanja i odvodnje otpadnih voda obezbjeđenjem zdravog životnog okruženja stanovništvu, uz paralelno jačanje sustava socijalne zaštite i inkluzije.
 
U implementaciju Projekta uključeni su: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, entitetska Ministarstva vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva, Savezi općina/opština i gradova Federacije BiH i Republike Srpske, Udruženje/udruga poslodavaca komunalnog gospodarstva u FBiH i Udruženje "Vodovodi RS", Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).      

U sklopu Projektnih aktivnosti pripremljena su dva dokumenta: "Studij o najboljem načinu administrativnog pozicioniranja regulatornog tijela u postupku utvrđivanja cijena komunalnih usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda" i "Metodologija za određivanje cijena usluga vodosnabdijevanja/vodoopskrbe i kanalizacije u Bosni i Hercegovini", koji čine osnovu za testiranja metodologije u dvije jedinice lokalne samouprave i njihovim komunalnim poduzećima.  

Ključne aktivnosti Projekta:

•    Testirati Metodologiju u vodovodima općina Tešanj i Teslić, kako bi se unaprijedila financijska i operativna održivosti komunalnih poduzeća.
•    Podizati svijest i jačati kapacitete ključnih aktera za usvajanje i implementaciju metodologije.
•    Podizati svijest o važnosti uključivanja nacrta metodologije za određivanje cijena i regulatornog/ih tijela u strukturu BiH legislative koja uređuje pružanje komunalnih usluga, sa ciljem uspostave regulatornog tijela na odgovarajućoj administrativnoj razini, kako bi se izvršila primjena tarifne metodologije koja će omogućiti dugoročno održivo poslovanje komunalnih poduzeća.

Više informacija o Projektu i projektnim dokumentima dostupno je na:

http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/environment_and_energy/goal-wash.html