Dan Grada Tuzla

03.Sep.2021.
Datum događaja
02.10.2021, Cijeli dan
02.10.2022, Cijeli dan
02.10.2023, Cijeli dan
02.10.2024, Cijeli dan
Tuzla

02. oktobar/listopad - Dan

Grada Tuzla. Taj dan se tradicionalno obilježava kao sjećanje kada je Tuzla postala najveći oslobođeni grad u porobljenoj Evropi 1943. godine.

https://grad.tuzla.ba/

Grb Grada Tuzla
Grb Grada Tuzla