Najava održavanja Konstituirajuće sjednica novog saziva Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH

12.Nov.2021.
SOGFBIH

Konstituirajuća sjednica novog saziva Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine održat će se 16.11.2021. godine u Sarajevu.

Novi saziv Predsjedništva Skupštine Saveza čine načelnici/gradonačelnici sljedećih općina/gradova: Sarajevo, Goražde, Livno, Travnik, Visoko, Banovići, Ljubuški, Neum, Hadžići, Kiseljak, Novi Grad Sarajevo, Bosanska Krupa i Domaljevac-Šamac.

Predsjedništvo Saveza će ovom prilikom biti upoznato sa aktivnostima Saveza na koordinaciji sa općinama tokom elementarne nepogode uzrokovane poplavama, te će se razmatrati daljnje aktivnosti vezano za podršku pogođenim općinama.

Predsjedništvo Saveza će razmatrati niz pitanja relevantnih za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine kao što su aktivnosti vezane za reformu sektora vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno izradu Uredbe o metodologiji utvrđivanja najniže osnovne cijene vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine i Programa za unapređenje vodnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine i korištenja najavljene finansijske i tehničke podrške.

Također, članovi Predsjedništva će se upoznati sa aktivnostima Saveza u vezi Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na sjednici će biti predstavljena Mapa potreba i opcije za uspostavljanje mehanizma za finansiranje općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Pored navedenog, članovi Predsjedništva će biti informisani i o nizu aktivnosti koje Savez provodi u okviru implementacije različitih projekata kao što su: Projekat integriranog lokalnog razvoja – ILDP, Projekat Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), Projekat EU za energetsku tranziciju, Projekat „Socijalna prava za ranjive grupe“ (SoRi), te Projekat “Održiva urbana mobilnost u jugoistočnoj Evropi – II faza”.   

Izjave za medije su planirane za 13.00 h  

Prva konstituirajuća sjednica Predsjedništva
Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine
održat će se 16.11.2021. godine (utorak) u Tarčinu, Hadžići - Sarajevo,  
„Tarčin Forest Resort and Spa MGallery by Sofitel“,
 sa početkom u 11.00 sati