Podrška radu Udruženja „i“ iz Konjica u prevazilaženju poteškoća izazvanih pandemijom COVID-19

26.Jan.2022.
konjic podrška

U sklopu projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta za implementaciju Agende 2030 i principa Nikoga ne zapostaviti“, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je u srijedu, 26. januara 2022. godine u saradnji s Općinom Konjic uručio vrijednu donaciju Udruženju djece, roditelja i omladine sa cerebralnom paralizom i ostalim teškoćama u razvoju „i“ Konjic.

Udruženje „i“ aktivno djeluje dvadeset godina i okuplja roditelje djece i omladine sa teškoćama u razvoju. Kroz svoje aktivnosti, Udruženje se zalaže za poboljšanje kvalitete života djece i mladih sa poteškoćama u razvoju.

Ovom prilikom Udruženju „i“ su dodijeljeni tableti, laptop, kuhinjski aparati, zaštitna oprema (maske, rukavice, dezinfekcijska sredstva) i brojne edukativne i društvene igre.

Načelnik Osman Ćatić je istakao da Općina Konjic pruža kontinuiranu podršku radu Udruženja „i“ i planira aktivnosti koje će dalje unaprijediti rad Udruženja.

Projekat se provodi uz podršku Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope - NALAS i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju - GIZ. Cilj projekta je pružanje podrške i pomoći najugroženijim grupama stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovine.