Informacija za jedinice lokalne samouprave o obukama Direkcije za evropske integracije (DEI)

11.Oct.2022.
dei

Direkcija za evropske integracije (DEI) u oktobru i novembru 2022. godine organizuje sljedeće obuke:

 

Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 18-19.10.2022. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: Sarajevo

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA:  13.10.2022. godine

 

Pregovaranje o procesu pristupanja Evropskoj uniji

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 21.10.2022. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: Sarajevo

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA:  17.10.2022. godine

 

Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 25.10.2022. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: Banja Luka

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA:  20.10.2022. godine

 

Prevođenje i redaktura pravnih propisa u procesu evropskih integracija

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 26-27.10.2022. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: Banja Luka

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA:  20.10.2022. godine

 

Vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 31.10.2022. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: Sarajevo

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA:  26.10.2022. godine

 

Programi teritorijalne saradnje

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 3.11.2022. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: Sarajevo

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA:  31.10.2022. godine

 

Evropska ekonomska integracija

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 8 - 9.11.2022. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: Sarajevo

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA:  3.11.2022. godine

 

Vještine komunikacije na engleskom jeziku u procesu evropskih integracija

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 11.11.2022. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: Sarajevo

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA:  8.11.2022. godine

 

Strateško planiranje u kontekstu programiranja pretpristupne pomoći Evropske unije

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 15-16.11.2022. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: Livno

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA:  10.11.2022. godine

 

Priprema specifičnih dokumenata za korištenje pretpristupne pomoći Evropske unije

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 17.11.2022. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: Livno

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA:  10.11.2022. godine

 

Programi teritorijalne saradnje

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 18.11.2022. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: Livno

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA:  10.11.2022. godine

 

Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe programiranja pretpristupne pomoći Evropskoj uniji

DATUM ODRŽAVANJA OBUKE: 23 - 24.11.2022. godine

MJESTO IZVOĐENJA OBUKE: Sarajevo

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA:  18.11.2022. godine

 

Sve detaljne informacije o obukama i načinu prijave dostupne su na: https://www.dei.gov.ba/bs/obuke-bs-7?page=1