Osmi poziv za sufinansiranje investicionih projekata u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan

21.Nov.2022.
ek

Evropska komisija objavila je 8. poziv za sufinansiranje investicionih projekata.

Poziv je otvoren za aplikacije iz svih WBIF sektora/područja intervencije. U pitanju su sljedeća područja intervencije:

  • održivi transport,
  • čista energija,
  • okoliš i klima,
  • digitalna budućnost,
  • razvoj ljudskog kapitala.

Konkurentnost privatnog sektora je također područje intervencije, ali će za ovo područje biti otvoren poseban WBIF poziv.

Rok za dostavljanje prvog nacrta aplikacija Direkciji za evropske integracije je 2. decembar 2022. godine.
Detaljnije informacije o Investicionom okviru za Zapadni Balkan: www.wbif.eu

U dodatku ispod se nalazi poziv i drugi potrebni dokumenti.