Održana radionica za izradu radne verzije modela etičkog kodeksa za izabrane predstavnike – vijećnike u vijećima gradova i općina FBiH

14.Sep.2023.
slika

Članovi Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u Konjicu su 13.09.2023. godine prisustvovali Konsultativnoj radionici za izradu radne verzije modela etičkog kodeksa za izabrane predstavnike - vijećnike u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na radionici je istaknuto kako se uskoro očekuje finaliziranje rada na nacrtu modela Etičkog kodeksa gradskih i općinskih vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine za njihov odgovorniji rad. Fokus radionice su bile aktivnosti koje su se ticale integriteta i transparentnosti. Model Etičkog kodeksa gradskih i općinskih vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine ima za cilj prihvatanje svih međunarodnih standarda.

„Svakako sa ovim modelom koji smo tretirali, smatram da je nužno potrebno da se ovo prenese i na druge izabrane zvaničnike. Naravno, tu ne trebamo isključivati gradonačelnike i načelnike s obzirom na njihovo ponašanje, kako u medijima tako i na sjednicama gradskih/općinskih vijeća. Mislim da nam svima treba normiranja kako bi naš rad bio dočekan pozitivno od strane javnosti odnosno naših građana“, kazao je gradonačelnik Grada Zavidovići i član Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja Hašim Mujanović.

Na sjednici Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine predstavljen je nacrt Izvještaja o uvođenju CAF modela u jedinice lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine. Uvođenje CAF metodologije u jedinicama lokalne samouprave je projekat koji Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine provodi u saradnji sa UNDP-om, a u cilju podrške općinama i gradovima da putem samoprocjene objektivno sagledavaju svoje trenutne kapacitete. Istaknuto je kako uvođenje ovog alata u upravu od velikog značaja. Članovima Komisije prezentovan je i Izvještaj "Garancija lokalne autonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz usklađenost sa standardima Evropske povelje o lokalnoj samoupravi - stručno mišljenje i preporuke."