Gradovi / Općine

Vijesti
RADIONICA - IMPLEMENTACIJA BENČMARKINGA POMOĆU DCM PLATFORME

U sklopu projekta „Podrška Saveza općina i gradova FBiH - programu prikupljanje podataka preduzeća za vodosnabdjevanje i odvodnju FBiH i njihovog korištenja za potrebe poređenja učinkovitosti, te razmjeni znanja i informacija putem Danubis platforme - BENČMARKING'' održana je dvodnevna radionica na temu Benčmarkinga sa predstavnicima 5 vodovodnih ...
Srijeda, Septembar 16, 2020. godine

JAVNI POZIV ZA IZBOR SARADNIKA NA PROJEKTU (na period do 3 mjeseca)

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (Savez) u okviru projekta  „Podrška Saveza općina i gradova FBiH - u programu prikupljanje podataka izabranih preduzeća za vodosnabdjevanje i odvodnju FBiH i njihovog korištenja za potrebe poređenja učinkovitosti, te razmjeni znanja i informacija putem Danubis platforme - BENCHMARKING'' raspisuje javni ...
Srijeda, Septembar 9, 2020. godine

PROGRAM “WOMEN’S POLITICAL LEADERSHIP”

ICLD - International Centre for Local Democracy (Međunarodni centar za lokalnu demokratiju) organizuje program obuke "Žene liderke u politici".Ukoliko ste izabrana političarka iz Bosne i Hercegovine, možete aplicirati na jednogodišnji trening i mentoring program, kako biste razvili svoje vještine i uspostavili mrežu međunarodnih kontakata, kao lokalna liderka. Rok za ...
Utorak, Avgust 25, 2020. godine

POZIV ZA PRIJAVU TRENERA I MODERATORA

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje poziv za prijavu trenera i moderatora sa naglaskom na području odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Prijavu možete izvršiti putem e-maila: savez@sogfbih.ba najkasnije do 24.08.2020. godine Uz ispunjenu aplikacionu formu, molim vas da pošaljete i biografiju sa naglaskom na područje javnog poziva u kojoj ...
Četvrtak, Avgust 6, 2020. godine

VLADA FBIH DONIJELA ODLUKU O RASPODJELI SREDSTAVA OPĆINAMA I GRADOVIMA U IZNOSU OD 30.000.000 KM

Vlada Federacije BiH je na danšnjoj sjednici donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija  s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" gradovi i općine u iznosu od 30.000.000 KM, na ime dodjele finansijske pomoći budžetima gradova i ...
Srijeda, Juli 29, 2020. godine

U OPĆINI ZAVIDOVIĆI DODJELJENE VRIJEDNE NAGRADE ZA NAJBOLJE LIKOVNE RADOVE NA TEMU "KREĆIMO SE"

Pet osnovaca sa područja općine Zavidovići dobili su vrijedne nagrade u dvije kategorije (I-IV) i (V-IX) razreda. Osnovci su u svojoj kreativnosti i mašti nacrtali kako žele da izgleda njihov grad sa više prostora za šetnju, igru i vožnju biciklom, sa manje auta na ulici i boljim javnim prijevozom do škole. Cilj ove kampanje jeste da se kroz likovno ...
Srijeda, Juli 15, 2020. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.