Gradovi / Općine

Vijesti
JAVNI POZIV ZA IZRADU INFORMATIVNO PROMOTIVNOG VIDEO PRILOGA

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (Savez) u okviru projekta „Podrška Saveza općina i gradova FBiH - u programu prikupljanje podataka izabranih preduzeća za vodosnabdjevanje i odvodnju FBiH i njihovog korištenja za potrebe poređenja učinkovitosti, te razmjeni znanja i informacija putem Danubis platforme - BENČMARKING'' objavljuje javni poziv za ...
Subota, Novembar 21, 2020. godine

NAJAVA INFO SESIJE PO JAVNOM POZIVU ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U RURALNI TURIZAM

Projekat Evropske unije EU4AGRI objavio je 27. oktobra 2020. godine Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za podršku investicijama u ruralni turizam u BiH vrijedan 2,55 miliona KM. Prijavu na javni poziv mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave (JLS) (uključujući i ovlaštene organizacije od JLS ili u vlasništvu JLS ili organizacije koje su ...
Srijeda, Novembar 11, 2020. godine

VISOKI PREDSTAVNIK U BIH, VALENTIN INZKO ODLUČIO: NAČELNICIMA I GRADONAČELNICIMA SE MORA OMOGUĆITI OBAVLJANJE NEOPHODNIH ZADATAKA I POSLOVA I NAKON 1.11.2020

S obzirom na brojne upite i nedoumice općina i gradova u Federaciji BiH po pitanju trajanja i isteka mandata trenutačnih gradonačelnika / načelnika i gradskih / općinskih vijeća u situaciji odgađanja lokalnih izbora 2020. godine, Savez općina i gradova Federacije BiH, kao zakonski definiran zastupnik jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH, obratio se 16.10.2020. ...
Petak, Oktobar 30, 2020. godine

U Općini Centar održan sastanak na temu prestanka mandata izabranim zvaničnicima na lokalnom nivou

Domaćin sastanka bio je načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić, a pozivu na sastanak odazvali su se načelnici općina Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo i Vogošća Nedžad Koldžo, Semir Efendić i Edin Smajić, te direktorica Saveza općina i gradova FBiH Vesna Travljanin. Direktorica Travljanin upoznala je prisutne da je Savez općina i gradova FBiH, koji je članom 51. ...
Srijeda, Oktobar 28, 2020. godine

SAOPĆENJE SAVEZA PO PITANJU TRAJANJA MANDATA TRENUTAČNIH IZABRANIH ZVANIČNIKA U JLS

S obzirom na brojne upite i nedoumice općina i gradova u Federaciji BiH po pitanju trajanja i isteka mandata trenutačnih gradonačelnika/načelnika i gradskih/općinskih vijeća u situaciji odgađanja lokalnih izbora 2020. godine, Savez općina i gradova Federacije BiH, kao zakonski definiran zastupnik jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH, obratio se 16.10.2020. godine ...
Srijeda, Oktobar 28, 2020. godine

U TUZLI ODRŽANA ČETVRTA REGIONALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

Četvrta, ujedno i posljednja javna rasprava o Nacrtu Zakona o građevinskom zemljištu, koju je Savez općina i gradova Federacije BiH organizovao u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, održana je 22.10.2020. godine u Tuzli. Ovoj javnoj raspravi prethodile su rasprave održane u Mostaru, Sarajevu i Bihaću. Nacrt zakona o građevinskom ...
Ponedeljak, Oktobar 26, 2020. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.