Gradovi / Općine

Vijesti
ODRŽAN PRVI SASTANAK MREŽE ZA CIVILNU ZAŠTITU SAVEZA OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BIH

U Sarajevu je 20. juna/ lipnja održan Prvi sastanak Mreže za civilnu zaštitu Saveza općina i gradova Federacije BiH.Na sastanku su prisutnima predstavljeni ciljevi i aktivnosti rada Mreže civilne zaštite Saveza, primjeri dobre prakse rada Platforme županija i gradova Republike Hrvatske za smanjenje rizika od katastrofa. Kroz otvorene interaktivne sesije će se ubuduće ...
Srijeda, Juni 21, 2017. godine

POZIV ZA DOSTAVU DOBRIH PRAKSI

U okviru projekta „Podrška savezima općina i gradova" - AMCS predviđeno je da se svake godine vrši izbor za primjere najbolje prakse kada je u pitanju funkcionisanje lokalne samouprave. U skladu s tim, Savez općina i gradova Federacije BiH poziva sve jedinice lokalne samouprave da, u skladu sa Standardima rada općinskih/gradskih vijeća izvrše samoprocjenu ...
Utorak, Juni 13, 2017. godine

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA U ReLOaD PROJEKTU
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu objavljuje javni poziv za jedinice lokalne samouprave

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja regiona i to: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji. Projekat je počeo 1. februara 2017. godine i njegov cilj, tokom tri godine provedbe, biće jačanje ...
Utorak, Juni 13, 2017. godine

20. sastanak Evropske komisije regiona, Radna grupa Zapadnog Balkana

 31.05.2017. godine u Briselu je održan je sastanak Odbora za Zapadni Balkan u okviru Evropskog komiteta regija. Tema sastanka bila je integracija zemalja Zapadnog Balkana i problemi na tom putu iz ugla lokalnih zajednica. Ovom prilikom posebno su u fokusu bile Bosna i Hercegovina i Albanija. Ispred Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine govorio je načelnik Općine ...
Petak, Juni 9, 2017. godine

SAVEZ OPĆINA I GRADOVA FBIH ODRŽAO UVODNE OBUKE ZA 20 OPĆINSKIH VIJEĆA

Na osnovu Strategije obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016. - 2020. godine („Službene novine FBiH", broj 14/16) i Odluke o osiguranju finansijske održivosti obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj 50/14), ...
Petak, Juni 2, 2017. godine

ODRŽAN RADNI SASTANAK DIREKTORICE I PREDSJEDNIKA SAVEZA

Danas je u Općini Hadžići održan prvi sastanak direktorice Saveza općina i gradova Federacije BiH Vesne Travljanin sa novoizabranim predsjednikom Predsjedništva Saveza i načelnikom Općine Hadžići gospodinom Hamdom Ejubovićem. Podsjećamo da je na Izbornoj skupštini Saveza općina i gradova Federacije BiH, održanoj 5. maja/ svibnja u Čapljini, za predsjednika ...
Ponedeljak, Maj 29, 2017. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.