Vijesti
Održana Treća radionica „Saradnja u oblasti turizma i mobilizacija dijaspore u prekograničnoj oblasti“

U saradnji sa Centrom za ekspertizu pri Vijeću Evrope, Savez općina i gradova Federacije BiH i Savez opština i gradova Republike Srpske su organizirali treću radionicu „Saradnja u oblasti turizma i mobilizacija dijaspore u prekograničnoj oblasti", koja je danas održana putem zoom platforme. Predstavnici jedinica lokalne zajednice i predstavanici turističkih zajednica ...
Petak, Februar 26, 2021. godine

Webinar na temu mobilnih outreach timova

Savez općina i gradova FBiH obavještava sve zainteresovane o održavanju webinara na temu pristupa za poboljšane socijalne usluge na lokalnom nivou, s posebnim naglaskom na outreach i usluge mobilnih timova za ranjive grupe. Domaćin webinara su asocijacije lokalnih vlasti iz BiH: Savez općina i gradova Federacije BiH i Savez opština i gradova Republike Srpske. Imat ...
Srijeda, Februar 24, 2021. godine

POZIV ZA KONSULTANTSKE USLUGE
Produžen rok za prijave do 26.02.2021.

U sklopu projekta SoRi II (Social Rights for Vulnerable Groups), radi se na jačanju kapaciteta jedinica lokalne samouprave kako bi se pružila pomoć i podrška najugroženijim grupama stanovništva u FBiH. Savez općina i gradova Federacije BiH potražuje stručnu nevladinu organizaciju/pružaoca savjetodavnih usluga koji će u općini Jajce provesti socijalno mapiranje ...
Utorak, Februar 23, 2021. godine

Direktorica Saveza uručila priznanje načelniku Općine Stari Grad Sarajevo za ostvareni uspjeh u transparentnoj dodjeli sredstava organizacijama civilnog društva

Danas je u Općini Stari Grad Sarajevo održan radni sastanak direktorice Saveza općina i gradova FBiH, Vesne Travljanin i načelnika Općine Ibrahima Hadžibarića. Ovom prilikom se razgovaralo o aktivnostima Saveza u proteklom periodu sa naglaskom na pitanje statusa neperspektivne vojne imovine u kontekstu podrške Saveza inicijativi državnog zastupnika Denis Zvizdića za ...
Petak, Februar 19, 2021. godine

Vlada Federacije BiH prihvatila inicijativu Općine Konjic za dobijanje statusa grada

PRIHVAĆENA INICIJATIVA OPĆINE KONJIC Vlada Federacije BiH je danas, na 256. sjednici koja je održana u Sarajevu razmatrala i prihvatila incijativu za izradu i donošenje Zakona o Gradu Konjic, koju je podnijela Općina Konjic. U obrazloženju inicijative je navedeno da Općina Konjic ima bogato kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, te da je Komisija za očuvanje nacionalnih ...
Četvrtak, Februar 18, 2021. godine

Održan sastanak načelnika USK u svrhu pripreme za Izbornu skupštinu Saveza

U Bihaću je danas održan sastanak predstavnika Saveza općina i gradova FBiH s načelnicima i gradonačelnicima iz Unsko-sanskog kantona, s ciljem predlaganja kandidata iz ovih jedinica lokalne samouprave u organe i tijela SOGFBiH. Ovo je prvi u nizu sastanaka u procesu pripreme Izborne skupštine SOGFBiH, na kojoj će se izabrati novi članovi organa i tijela SOGFBiH. U ...
Četvrtak, Februar 18, 2021. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.