Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 261Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNOOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PRKoordinatori za rad sa SavezomEnergetska efikasnostReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 

PRISTUPANJE EVROPSKOJ UNIJI I LOKALNE VLASTI U BIH, JAVNE NABAVKE
O ovoj temi razgovarali smo sa Amirom Rahmanovićem, šefom odjeljenja javnih nabavki Grada Tuzla

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je u saradnji sa Savezom opština i gradova Republike Srpske i Švedskim savezom regionalnih i lokalnih vlasti u BiH (SALAR) sproveo analizu utjecaja pristupanja Evropskoj uniji na lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini iz pet oblasti pravne stečevine i to: „Javne nabavke", „Zapošlјavanje i socijalna zaštita", „Regionalna politika i strukturni instrumenti", „Ruralni razvoj", „Životna sredina i komunalne usluge ".

Analiza je sporevedena u okviru Projekta „Jačanje saveza općina i gradova u Bosni i Hercegovini", a uz finansijsku podršku vlada Švedske i Švicarske.

Na osnovu izrađene analize i proizašlog Izvještaja sa potrebama i budućim koracima oba saveza i jedinica lokalne samouprave u BiH u procesima prisupanja Evropskoj uniji nedavno je organizovana i Konferencija „Uticaj procesa pristupanja Evropskoj uniji na jedinice lokalne samouprave". 

S obzirom na važnost Izvještaja i samih oblasti koje su analizirane, predstavnici Saveza općina i gradova FBiH će u narednim brojevima biltena uz pomoć adekvatnih sagovornika pokušati odgovoriti na par ključnih pitanja iz svih oblasti.

Izvještaj i sažetak Izvještaja „Uticaj pristupanja EU na lokalne vlasti u Bosni i Hercegovini" će u narednom periodu biti dostupni svim jedinicama lokalne samouprave u FBiH.

Analiza je pokazala da je potrebno:

- Pružanje pravnog savjetovanja, savjetodavnih usluga i standardnih modela tenderske dokumentacije općinskim uposlenicima (možda u saradnji sa Agencijom za javne nabavke, kao što je to slučaj u Finskoj)

- Koordinacija i organizacija obuke o javnim nabavkama za njihove članove, upotreba postojeće platforme za online učenje

- Izgradnja mreže lokalnih stručnjaka za javne nabavke

- Promiviranje prednosti zajedničkih ili centraliziranih javnih nabavki kao način za povećanje efikasnosti (opcija koja je sadržana u Akcionom planu BiH za period 2016.-2017., ali samo za kantone)

- Saradnja sa drugim savezima općina i gradova u regiji i državama članicama EU u cilju razmjene iskustva.

O ovoj veoma bitnoj oblasti za cijelu lokalnu zajednicu razgovarali smo sa g-dinom Amirom Rahmanovićem, šefom odjeljenja javnih nabavki Grada Tuzla, koji je odgovorio na ključna pitanja iz pomenute oblasti.

1.      Gospodine Rahmanoviću, prije svega hvala vam što ste odlučili govoriti o vrlo bitnoj oblasti za cijelu lokalnu zajednicu, a to je oblast javnih nabavki. Za početak vas želimo pitati kako pojednostaviti postupke za ugovore niže vrijednosti kako bi se promoviralo istinsko natjecanje, uz istovremeno svođenje kašnjenja i administrativnih troškova na minimum i puno poštivanje okvirnih propisa EU?

-        Zakonom o javnim nabavkama (''Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'' broj: 39/14) (Zakon) propisani su vrijednosni pragovi na osnovu kojih se određuju postupci kojim će izvršiti nabavka. Tako je članom 14. Zakona propisano sljedeće:

''Za nabavke vrijednosti manje od 50.000,00 KM, u slučaju robe i usluga, ili 80.000,00 KM, u slučaju radova, ugovorni organ može primijeniti jedan od postupaka utvrđenih ovim zakonom, izuzev direktnog sporazuma, uz obavezu ispunjenja propisanih uslova za svaki postupak. Primjena otvorenog ili ograničenog postupka, ili pregovaračkog postupka s objavom obavještenja ili bez objave obavještenja,ili konkursa za izradu idejnog rješenja, ili takmičarskog dijaloga obavezna je u slučaju kada je vrijednost nabavke za robe i usluge jednaka ili veća od: a) 250.000,00 KM, za ugovorne organe iz člana 4. stav (1) tačka a) i c) ovog zakona; b) 400.000,00 KM, za ugovorne organe iz člana 4. stav (1) tačka b) ovog zakona; c) 800.000,00 KM, za sektorske ugovorne organe iz člana 5. ovog zakona. Kada je vrijednost nabavke, u slučaju radova, jednaka ili veća od 9.000.000,00 KM, ugovorni organ dužan je provesti otvoreni ili ograničeni postupak, ili pregovarački postupak s objavom obavještenja ili bez objave obavještenja, ili konkurs za izradu idejnog rješenja, ili takmičarski dijalog.''

Što se tiče pitanja za pojednostavljenje postupaka male vrijednosti takođe je Zakonom propisano da ugovorni organi mogu provoditi tzv. postupke nabavke male vrijednosti i to direktni sporazum i konkurentski zahtjev za dostavu ponuda.

Direktni postupak nabavke može se provoditi u slučaju kada je procijenjena vrijednost nabavke na godišnjem nivou za isti predmet nabavke 6.000,00 KM ili manje.

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda se može primijeniti kada je procijenjena vrijednost nabavke na godišnjem nivou za isti predmet nabavke

-        50.000,00 KM za robe i usluge

-        80.000,00 KM za radove.

Za navedene postupke nabavke male vrijednosti procedura je pojednostavljena tako da je jednostavnija i brža od procedura propisanih za postupke nabavke ''velike'' vrijednosti.

2.      Zahvaljujem vam se na isrcpnom odgovoru, a naše sljedeće pitanje bi bilo kako povećati pravnu sigurnost za lokalne vlasti koje možda žele dodijeliti ugovor o pružanju javnih usluga ekternim izvršiocima (umjesto da to rade interno) ili istražuju opcije za međuopćinsku saradnju (dijeljenje, objedinjavanje, razmjenu, itd.)?

-        Što se tiče mogućnosti za međuopćinsku saradnju ona je takođe moguća između različitih općina. Dakle, postoji zakonska mogućnost za međuopćinsku saradnju. Npr. jedinice lokalne samouprave mogu provoditi zajedničke nabavke na osnovu sporazuma između tih općina o provođenju zajedničke nabavke za pojedine predmete nabavke. Npr. za održavanje puteva za potrebe općina dvije ili više susjednih općina mogu provesti jedan postupak nabavke zajednički sa objedinjenim količinama, te izabrati jednog ponuđača i na taj način ostvariti ekonomiju obima, odnosno dobiti povoljnije cijene na veću količinu predmeta nabavke.  

3.      I posljednje pitanje, možda i najbitnije od svih ostalih, a to je šta bi vama u jedinicama lokalne samouprave olakšalo vaš posao po pitanju javnih nabavki?

-        Generalno, posmatrajući sve ugovorne organe u Bosni i Hercegovini, pa samim tim i jedinice lokalne samouprave za postizanje efikasnosti u oblasti provođenja postupaka javnih nabavki od velikog značaja bi bilo propisivanje internih procedura, kojima se regulišu procesi u ugovornim organima vezano za planiranje javnih nabavki, zatim pripreme tehničkih speifikacija i tenderske dokumentacije kao i provođenje postupaka nabavki, te realizaciju ugovora o javnim nabavkama. U dosadašnjoj praksi ono što je uočeno kao jedan od glavnih problema jeste što na posolvima javnih nabavki u ugovornim organima u Bosni i Hercegovini rade osobe koje nisu dovoljno obučene za kompleksne poslove javnih nabavki, te osobe koje ne poznaju principe i procedure javnih nabavki. Iz naprijed navedenog razloga neophodno je omogućiti osobama koje rade na poslovima javnih nabavki usavršavanje znanja iz oblasti javnih nabavki kroz obuke, seminare i radionice. 

Na kraju treba dodati da će Savez općina i gradova FBiH u narednom periodu provesti niz aktivnosti kako bi pružio usluge i podršku jedinicama lokalne samouprave u ovoj oblasti.

Petak, Mart 29, 2019. godine
 

Srijeda
26. Juni 2019.

Juni, 2019
POUTSRČEPESUNE
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING