Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 262Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNOOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PRKoordinatori za rad sa SavezomEnergetska efikasnostReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 

U SARAJEVU ODRŽANA OSMA SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA SKUPŠTINE SAVEZA OPĆINA I GRADOVA FBIH

Osma redovna sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine održana je danas, 16. maja/svibnja 2019. godine u Sarajevu. Na današnjoj sjednici članovi Predsjedništva su se detaljno upoznali sa nizom aktivnosti koje je Savez poduzeo između dvije sjednice.

Jedna od ključnih tačaka dnevnog reda bila je inicijativa Općine Centar Sarajevo za zaštitu prava na lokalnu samoupravu koja je povrijeđena donošenjem Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritorij kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 posto ukupnog kapitala.

- Pored toga što je ova Uredba donesena suprotno odredbama Zakona o principima lokalne samouprave, ova Uredba je otišla i korak dalje uvođenjem sistema supervizije prilikom provođenja procedure javnog oglasa za prijem uposlenika od strane kantonalne vlasti čime se direktno, i to Uredbom, miješa u isključivu nadležnost jedinica lokalne samouprave - istakao je načelnik Općine Centar Sarajevo g-din Nedžad Ajnadžić.

Načelnik Općine Trnovo, g-din Ibro Berilo je naglasio da su jedinicima lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo oduzete sve nadležnosti osim Zakona o građevinskom zemljištu, te je rekao kako općinama u KS veći problem predstavljaju uredbe, nego zakoni.

Članovi Predsjedništva zaključili su da se se u Kantonu Sarajevo pokrene aktivnost oko obustave primjene Uredbe, odnosno stavljane iste van snage i da se ispita ustavnost i usklađenost sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH sa svih zakonskih rješenja u KS.

Osim ove tačke članovima Predsjedništva su predstavljene i aktivnosti Saveza oko izrade Analize pripadnosti javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave u FBiH, koja će poslužiti kao validan argument za pokretanje inicijative Saveza za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, na način da se poveća udio općina i gradova u raspodjeli javnih prihoda od indirektnih poreza, te prihoda od poreza na dohodak i poreza na dobit. Naime, osnovu za novu raspodjelu prihoda predstavlja činjenica da su se od 2006. godine, kada je donesen trenutačni procenat raspodjele prihoda od indirektnih poreza općinama i gradovima, prihodi općina i gradova od indirektnih poreza konstantno relativno umanjivani u odnosu na prihode viših razina vlasti temeljem otplate vanjskog duga FBiH, od kojeg jedinice lokalne samouprave često nisu dobivale sredstva i uživale koristi, dok su, istovremeno, rashodi općina i gradova rasli, jer su im sa viših nivoa vlasti prenošene nadležnosti bez prijenosa finansijskih sredstava za izvršavanje tih nadležnosti.

Također je dogovoreno da će se potpisivanje Sporazuma o saradnji između Saveza općina i gradova FBiH sa Predstavničkim domom Parlamenta FBiH provesti na Skupštini Saveza, koja je planirana 26. juna 2019. godine u Nemu, te da će Savez kao pravni sljednik moći zastupati interese svojih članica u Parlamentu FBiH.

Na kraju sjednice je upriličena rotacija predsjednika i zamjenika predsjednika Predsjedništva Skupštine Saveza u skladu sa Statutom Saveza. Do sljedećeg izbora novog saziva Predsjedništva predsjedavajući će biti Ivan Vukadin, načelnik Općine Tomilslavgrad, a zamjenik će biti Hamdo Ejubović, načelnik Općine Hadžići.

Istaknuta je potreba solidarisanja sa jedinicama lokalne samouprave koje se susreću sa poplavama koje su nedavno zadesile našu zemlju.

Petak, Maj 17, 2019. godine
 

Nedjelja
22. Septembar 2019.

Septembar, 2019
POUTSRČEPESUNE
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING