SAVEZ OPĆINA I GRADOVA FBIH NA ZASJEDANJU UPRAVNOG ODBORA VIJEĆA ZA PROVEDBU MIRA

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council - PIC) sastali su se u Sarajevu 3. i 4. prosinca 2019., kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH). 

Prvog dana zasjedanja, 3.12. 2019. godine, na sjednici su se direktorima Upravnog odbora PIC-a obratili i predstavnici lokalne vlasti u BiH: Ivan Vukadin, načelnik Općine Tomislavgrad i predsjednik Predsjedništva Saveza općina i gradova FBiH; Edis Dervišagić, gradonačelnik Grada Gradačac; Suad Huskić, načelnik Općine Tešanj; Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova FBiH; Zoran Adžić, gradonačelnik Grada Gradiška,  Milan Miličević, načelnik Opštine Teslić, te Aco Pantić, generalni sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske, koji su predočili primjere dobre prakse na općinskoj razini. Direktorica SOGOFBiH, Vesna Travljanin, naglasila je problem nepoštivanja Europske povelje o lokalnoj samoupravi u FBiH, pogotovo u segmentu neadekvatnog financiranja općina i gradova u FBiH i nejasno definiranih nadležnosti. Također, istaknula je i da SOGFBiH, kao krovna institucija i zakonski predstavnik lokalne samouprave u FBiH, inzistira na poštivanju i provedbi Europske povelje o lokalnoj samoupravi, Zakona o principima lokalne samouprave FBiH i presuda Ustavnog suda FBiH, donošenju novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, u kojem bi koeficijent pripadnosti prihoda od indirektnih poreza općinama i gradovima bio 9,81% umjesto sadašnjih 8,42%, izuzimanju općina i gradova iz otplate vanjskog duga FBiH za koje se općine i gradovi nisu zadužili, donošenju Zakona o financiranju JLS u FBiH, uključivanju najrelevantnijih oblasti za jedinice lokalne samouprave u FBiH u dokument Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019.-2022., uključivanju predstavnika Saveza u provedbu ovog dokumenta, većoj uključenosti općina i gradova u procese EU integracija, te rješavanju problema s migracijama, imajući na umu da je oblast migracija isključiva nadležnost državne razine vlasti.

Također, naznačeno je da je općinama i gradovima u FBiH potreban jak Savez, putem kojeg će adresirati svoje inicijative prema višim razinama vlasti, s ciljem osnaživanja JLS.

Upravni odbor PIC-a pozdravio je fokusiranost gradonačelnika i načelnika na poboljšanje kvalitete života građana kroz dobru praksu i suradnju između općina širom zemlje. Upravni odbor PIC-a sa zadovoljstvom je konstatirao da gradonačelnici i načelnici surađuju neovisno od etničkih, administrativnih i političkih linija razgraničenja, kako bi jedni od drugih naučili kako odgovoriti na potrebe njihovih zajednica. Upravni odbor PIC-a poziva sve čelnike da slijede put napretka i pomirenja.

Očekuju se naredni koraci od OHR po pitanju zahtjeva predstavnika lokalne samouprave.

Srijeda, Decembar 11, 2019. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.