Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 265Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNOOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PRKoordinatori za rad sa SavezomEnergetska efikasnostReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 

FEDERALNA VLADA PROGLASILA STANJE NESREĆE

Vlada Federacije BiH jučer je (16.03.2020.) proglasila stanje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Shodno toj odluci, a radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području, Vlada FBiH određuje da se sva federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite (FŠCZ), te da nadležni kantonalni i općinski/gradski štabovi civilne zaštite, takođe stave na raspolaganje sve raspoložive resurse, koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara (Planovi) koristiti na ugroženim područjima.
 
Prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH (Federalni plan), u svim federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima to znači odmah uvesti pasivno dežurstvo, radi izvršenja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.
 
Federalni štab civilne zaštite se zadužuje da, u skladu sa Federalnim planom i zahtjevima sa ugroženih područja, izvrši aktiviranje odgovarajućih federalnih službi zaštite i spašavanja (Federalna služba) i federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite (Federalne jedinice), a po potrebi i drugih pravnih subjekata, javnih preduzeća i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području.
 
U Odluci o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije BiH, navedeno je da će troškovi koji nastanu, angažiranjem Federalnog štaba civilne zaštite, federalnih službi i federalnih jedinica, te dodatnim planskim angažiranjem nedostajućih resursa tokom provođenja akcija zaštite i spašavanja ljudi na ugroženim područjima, biti pokriveni iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH, a u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, Budžeta FBiH za 2020. godinu i drugih finansijskih izvora, u skladu s važećim propisima.
 
Federalni štab civilne zaštite zadužen je da, u skladu sa Federalnim planom i važećim zakonskim propisima, preuzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području.
 
Također je propisano da, kad se sagledaju svi resursi općina/gradova, kantona i Federacije BiH, a na osnovu procjene stanja na ugroženom području, treba ostvariti kontakte, u skladu sa operativnim procedurama, s Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine s ciljem traženja pomoći Oružanih snaga BiH, te traženja međunarodne pomoći u skladu sa utvrđenim procedurama.
 
Svi rukovodioci organa uprave i upravnih organizacija FBiH i kantona, odnosno rukovodioci općinskih/gradskih službi za upravu i rukovodioci pravnih osoba i drugih institucija su obavezni da osiguraju provođenje naredbe nadležnih štabova civilne zaštite.

Utorak, Mart 17, 2020. godine
 

Ponedeljak
13. Juli 2020.

Juli, 2020
POUTSRČEPESUNE
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING