Savjetovanje za vijećnike na temu: "Komunikacija s javnostima (komunicija s građanima i odnos s medijima)"
Tuzla, 4.08.2016

Savjetovanje za vijećnike na temu: "Komunikacija s javnostima (komunikacija s građanima i odnos s medijima)", održat će se u Tuzli, u četvrtak, 4. avgusta/kolovoza 2016. godine u Javnoj ustanovi "Dom mladih", drugi sprat, sa početkom u 10 sati.

Primaran cilj obuke jeste teorijskim, te praktičnim savjetima i primjerima iz prakse ukazati na mjesto, ulogu i važnost odnosa s javnošću u lokalnoj samoupravi s posebnim osvrtom na odnos izabranih zvaničnika/vijećnika s javnošću. Pružiti potrebna teorijska i praktična, te unaprijediti postojeća znanja izabranim dužnosnicima u jedinicama lokalne samouprave (vijećnicima) o osnovama komuniciranja, ukazati na važnost komunikacije u svakodnevnom životu i radu vijećnika, te ih osposobiti za učinkovito komuniciranja s građanima i medijima.

Savjetovanje je prije svega namjenjeno aktuelnim vijećnicima koji su na izbornim listama za lokalne izbore 2016. godine.

Na savjetovanje su pozvane sljedeće općine: Banovići, Čelić, Doboj Istok, Doboj Jug, Domaljevac – Šamac, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Maglaj, Odžak, Orašje, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tešanj, Tuzla, Usora i Živinice.

Voditelj obuke je dr. sc. Drago Martinović, teoretičar, ali i praktičar iz područja medija, odnosa s javnošću i lokalne samouprave, a i sam uposlenik jedinice lokalne samouprave. Voditelj je nekoliko predizbornih kampanja za opće i lokalne izbore. Autor je dvije knjige iz područja odnosa s javnošću, odnosno medija u lokalnoj samoupravi i nekoliko znanstvenih i stručnih radova iz navedenih područja.

Prilozi: Prezentacija

Četvrtak, Avgust 4, 2016. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.