Interna revizija u javnom sektoru
NACRT Strategije razvoja javne unutrašnje finansijske kontrole (PIFC) u FBiH


Priručnik za internu reviziju sa standardima interne revizije
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.