Skupština

Na VII sjednici Skupštine Saveza općina i gradova FBiH (Izbornoj) koja je održana u Fojnici, 6. i 7.02.2013. godine izabran je predsjedavajući Skupštine Saveza i zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Saveza.

Predsjedavajući Skupštine Saveza:
1. Dževad Bećirević, načelnik Općine Centar
Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Saveza:
2. Smiljan Vidić, načelnik Općine Čapljina

O SKUPŠTINI

Skupština je najviši organ upravljanja Saveza, a čine je predstavnici svih članica Saveza, po pravilu Općinski načelnik, odnosno gradonačelnik i njihov mandat traje četiri godine. Iznimno, Skupštinu mogu činiti i drugi predstavnici po ovlaštenju načelnika, odnosno gradonačelnika. Skupština ima predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg koji su u pravilu iz različitih konstitutivnih naroda. Predstavnici svih članova ravnopravno učestvuju u radu Skupštine i svaki član Saveza u donošenju odluka ima jedan glas.
Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje i odlučuje o najvažnijim pitanjima za rad Saveza kako je navedeno u Članu 19.

Od osnivačke Skupštine koja je održana 29. maja 2002. godine u Mostaru, Savez je imao još šest sjednica Skupštine. Od toga tri su bile izborne (22. marta/ožujka 2007., 16. aprila/travnja 2009. i 7. februara/veljače 2013.) i tri redovne (7. decembra/prosinca 2007., 7. maja/svibnja 2010. i 6. oktobar/listopad 2011.).

Mandat predsjedavajućeg Skupštine i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Saveza traje do izbora novih, nakon održanih lokalnih izbora, a u skladu sa odgovarajućom odredbom Statuta Saveza.


1. Sjednica
MOSTAR, 29.05.2002

2. Sjednica
GRADAČAC, 22.03.2007

3. Sjednica
NEUM, 07.12.2007

4. Sjednica
NEUM, 16.04.2009

5. Sjednica
NEUM, 07.05.2010

6. Sjednica
NEUM, 06.10.2011

7. Sjednica (Izborna)
FOJNICA, 6. i 7.02.2013

8. Sjednica
NEUM, 9.06.2015

8. Sjednica - nastavak
Centar Sarajevo - 21.10.2015.
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.