Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 266Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNOOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PRKoordinatori za rad sa SavezomEnergetska efikasnostReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 
Strategije razvoja JLS

STRATEGIJE LOKALNOG RAZVOJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

R.B.

OPĆINA/GRAD Strategije (link)                                                                                                                         
1 BANOVIĆI http://banovici.gov.ba/wp-content/uploads/2017/11/Strategija_razvoja_2017_2027_nacrt.pdf
2 BIHAĆ http://bihac.org/cms/features/documents/uploads/1506189829209678695.pdf
3 BOSANSKA KRUPA http://opcinabosanskakrupa.ba/wp-content/uploads/delightful-downloads/2015/10/Strategija-razvoja.pdf
4 BOSANSKI PETROVAC https://www.bosanskipetrovac.gov.ba/images/01januar18/srazvoja_revidirana.pdf
5 BOS. GRAHOVO http://www.bosanskograhovo.ba/ba/stream.php?kat=169
6 BREZA http://www.breza.gov.ba/opcinsko-vijece
7 BUGOJNO http://www.mojemjesto.ba/files/documents/230.pdf
8 BUSOVAČA https://opcina-busovaca.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12
9 BUŽIM http://opcinabuzim.ba/wp/wp-content/uploads/2018/05/STRATEGIJA-INTEGRIRANOG-RAZVOJA-op%C4%87ine-Bu%C5%BEim-2011-2020-REVIDIRANA-za-period-2017-2020.pdf
10 CAZIN http://www.sogfbih.ba/uploaded/Lokalni%20razvoj/Strategije/Strategija%20razvoja%20Cazin.pdf
    http://www.opcinacazin.ba/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=2158:strategija-razvoja-grada-cazina-2011-2020-revidirana-za-period-2017-2020.&id=12:strategije-i-planovi&Itemid=90
11 CENTAR http://www.centar.ba/upload/documents/Strategija%20razvoja%20Opstine%20Centar%20Sarajevo%20za%20period%202016-2022%20godina.pdf
12 ČAPLJINA https://capljina.ba/wp-content/uploads/2018/01/Strategija-razvoja-opcine-Capljina-2017-2027.pdf
13 ČITLUK http://poslovni-global.ba/wp-content/uploads/2018/11/Nacrt_Strategije_Citluk.pdf
14 DOBOJ ISTOK http://opcinadobojistok.ba/
15 DOBOJ JUG http://www.dobojjug.ba/files/revidirana-strategija-razvoja-2017-2020-pdf.pdf
16 DOMALJEVAC/ŠAMAC https://drive.google.com/file/d/1zWDBfrgWlUU5w4qoHm3jU39JpKFtqkjm/view
17 DRVAR http://www.opstinadrvar.net/wp-content/uploads/2017/09/Strategija-razvoja-op%C5%A1tine-Drvar-2016-2020.pdf
18 GORAŽDE http://www.gorazde.ba/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=150&Itemid=191
19 GRAČANICA https://opcina-gracanica.ba/download/revidirana-strategija-lokalnog-razvoja-opcine-gracanica-2016-2020/?wpdmdl=21168
20 GRADAČAC https://ia802300.us.archive.org/6/items/STRATEGIJA20142023FINALNA/STRATEGIJA%202014_2023_FINALNA.pdf
21 HADŽIĆI http://hadzici.ba/wp-content/uploads/2013/10/STRATEGIJA-RAZVOJA-OP%C4%86INE-HAD%C5%BDI%C4%86I-2017-2021.pdf
22 ILIDŽA https://www.opcinailidza.ba/uploads/files/shares/Strategija%20razvoja%20/strategija2014-2020.pdf
23 ILIJAŠ http://www.ilijas.ba/PDF/2018/StrategijaOdrzivogRazvoja2018_2022.pdf
24 JABLANICA http://www.jablanica.ba/ba/download-zona/integralna-strategija-razvoja.html
25 JAJCE  https://www.opcina-jajce.ba/2015-05-12-20-01-28/dokumenta.html
26 KAKANJ http://kakanj.com.ba/v4/wp-content/uploads/2018/07/Prijedlog-revidirane-strategije-razvoja-op%C4%87ine-Kakanj-2007-2020.pdf
27 KALESIJA http://kalesija.ba/wp-content/uploads/Strategija-razvoja-opcine-Kalesija.pdf
28 KISELJAK http://www.mojemjesto.ba/files/documents/NACRT%20STRATEGIJE%20RAZVOJA.pdf
29 KLADANJ https://www.kladanj.ba/assets/files/STRATEGIJA%20RAZVOJA/STRATEGIJA%20RAZVOJA%20OPCINE%20KLADANJ.pdf
30 KLJUČ http://opcina-kljuc.ba/wp-content/uploads/2019/06/Revidirana-strategija-razvoja-op%C4%87ine-Klju%C4%8D-2019-2023.pdf
31 KONJIC https://www.konjic.ba/ba/component/phocadownload/category/31-strategije.html
32 KREŠEVO https://www.kresevo.ba/index.php/razno/1710-javna-rasprava-strategija-razvoja-opcine-kresevo-2018-2022-godine
33 KUPRES http://www.opcinakupres.ba/attachments/article/216/Strategija_razvoja.pdf
34 LIVNO http://www.alvrs.com/v1/media/djcatalog/Strategija%20razvoja%20Livno.pdf
35 LJUBUŠKI http://www.alvrs.com/v1/media/djcatalog/Strategija%20razvoja%20Ljubu%C5%A1ki.pdf
36 LUKAVAC https://opcina.lukavac.ba/wp-content/uploads/2019/01/Strategija-integriranog-razvoja-Op%C4%87ine-Lukavac-2019-2027..pdf
37 MAGLAJ http://www.maglaj.ba/slike2/privredni_savjet/Strategija%20razvoja%20op%C4%87ine%20Maglaj%202012-2020.g.%20-%20revidirana%20za%20period%202018-2020.g..pdf
38 NOVI GRAD https://www.novigradsarajevo.ba/uploads/files/shares/Privreda/Dokumenti-strateski/Strategija%20razvoja%20ONGS%202014-2020/STRATEGIJA%20RAZVOJA%20OP%C4%86INE%20NOVI%20GRAD%20SARAJEVO%202014-2020.GODINE.pdf
39 NOVO SARAJEVO https://novosarajevo.ba/a-integrirana-strategija-razvoja-opcine-novo-sarajevo-do-2023-godine/
40 ORAŠJE https://www.orasje.ba/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435
41 POSUŠJE https://www.opcina-posusje.ba/wp-content/uploads/2017/03/strategija-razvoja-opcine-posusje-2014-2023.pdf?x62634
42 PROZOR-RAMA https://prozor-rama.org/euprava/dokumenti/strateski-dokumenti
43 RAVNO https://www.ravno.ba/Documents/Integrirana%20strategija%20razvoja%20op%C4%87ine%20Ravno%202019-2027.pdf  
44 SANSKI MOST file:///C:/Users/MirelaNovi/Downloads/Strategija%20lokalnog%20razvoja%20Sanski%20Most%20januar%202014%20(3).pdf
45 SAPNA http://opcinasapna.ba/v4/images/Strategija_razvoja_opcine_Sapna_za_period_2014.-2020.godina.pdf
46 SARAJEVO https://www.novigradsarajevo.ba/uploads/files/shares/Privreda/Dokumenti-strateski/strategija-razvoja%20Grada%20Sarajevo.PDF
47 SREBRENIK https://www.srebrenik.ba/kontakt/strategija-razvoja-opcine-srebrenik
48 STOLAC http://www.stolac.gov.ba/index.php/opcinska-uprava/opcinski-dokumenti/category/11-strategija-razvoja-opcine-stolac
49 ŠIROKI BRIJEG http://www.sirokibrijeg.ba/index.php/dokumenti/finish/3-dokumenti/1130-strategija-razvitka-sirokog-brijega-2017-2025-godine
50 TEŠANJ http://www.opcina-tesanj.ba/images/dokumenti/article/0/Strategija%20razvoja%20op%C4%87ine%20Te%C5%A1anj%202018-2027.pdf
51 TOMISLAVGRAD https://www.tomislavgrad.gov.ba/ba/stream.php?kat=356
52 TRAVNIK http://opcinatravnik.com.ba/ba/dokumenti/stratesko-razvojni-dokumenti/26879-strateski-dokumenti
53 TRNOVO http://www.trnovo.ba/strategija-2012-2016/
54 TUZLA http://grad.tuzla.ba/wp-content/uploads/2013/05/Strategija-razvoja-opcine-Tuzla-do-2026_Final.pdf
55 VAREŠ https://www.vares.info/sites/default/files/Strategija%20razvoja%20Vares%202017%20-%202026.pdf
56 VELIKA KLADUŠA https://velikakladusa.gov.ba/wp-content/uploads/2018/07/Strategija_razvoja_OVKL_2014-2023_10012014.pdf
57 VISOKO http://visoko.gov.ba/media/460371/Strategija-razvoja-Op%C4%87ine-Visoko-finalna-verzija-za-Vije%C4%87e.pdf
58 VOGOŠĆA http://vogosca.ba/wp-content/uploads/2019/03/04-25-Strat-razvoja-Opcine-Nacrt.pdf
59 ZAVIDOVIĆI http://www.zavidovici.ba/wp-content/uploads/2018/04/STRATEGIJA-INTEGRIRANOG-RAZVOJA-OP%C4%86INE-ZAVIDOVI%C4%86I-ZA-PERIOD-2017-2026.-GODINE.pdf
60 ZENICA http://www.zenica.ba/centar-za-investitore/strateski-dokumenti/
61 ŽEPČE https://www.razepce.com/wp-content/uploads/2018/05/Strategija-2018.-2027.-USVOJENA.pdf
62 ŽIVINICE https://gradzivinice.ba/strategije/

 

Četvrtak
22. April 2021.

April, 2021
POUTSRČEPESUNE
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING