Vijesti i najave događaja iz oblasti lokalnog razvoja
ČETVRTI POZIV ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIONIH PROJEKATA WBIF-a

Evropska komisija objavila je četvrti poziv za dostavu zahtjeva za grant sredstva radi sufinansiranja investicionih projekata putem lnvesticijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), koji će biti zatvoren 30. novembra 2018. godine. Prilozi: 1. Poziv za dostavljanje aplikacija 2. Instrukcije za izradu grant aplikacija 3. Aplikacijska forma 4. Guideline
Utorak, Juli 10, 2018. godine

MAPIRANJE RASPOLOŽIVIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA FINASIRANJE PROJEKATA NA LOKALNOM NIVOU ZA 2018. GODINU

„Savez općina i gradova FBiH nastavlja sa pružanjem usluge koja se odnosi na prikupljanje informacija od državnih, federalnih i javnih institucija u BiH koje imaju na raspolaganju finansijska sredstva za realizaciju prioriteta na lokalnom nivou u toku 2018. godine. Ove informacije su namjenjene lokalnim vlastima, privatnom i nevladinom sektoru iz Federacije BiH, kako bi na ...
Petak, Maj 25, 2018. godine

MAPIRANJE RASPOLOŽIVIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA FINASIRANJE PROJEKATA NA LOKALNOM NIVOU ZA 2015. GODINU

„Savez općina i gradova FBiH nastavlja sa pružanjem usluge koja se odnosi na prikupljanje informacija od državnih, federalnih i javnih institucija u BiH koje imaju na raspolaganju finansijska sredstva za realizaciju prioriteta na lokalnom nivou u toku 2015. godine. Ove informacije su namjenjene lokalnim vlastima, privatnom i nevladinom sektoru iz Federacije BiH, kako bi na ...
Ponedeljak, Juni 1, 2015. godine

MAPIRANJE RASPOLOŽIVIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA FINASIRANJE PROJEKATA NA LOKALNOM NIVOU

Savez općina i gradova FBiH nastavlja sa pružanjem usluge koja se odnosi na prikupljanje informacija od državnih, federalnih i javnih institucija u BiH koje imaju na raspolaganju finansijska sredstva za realizaciju prioriteta na lokalnom nivou u toku 2014. godine. Ove informacije su namjenjene lokalnim vlastima, privatnom i nevladinom sektoru iz Federacije BiH, kako bi na vrijeme ...
Utorak, Avgust 26, 2014. godine

JAVNI POZIV JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Poziv za podnošenje prijedloga projekata je jedna od aktivnosti u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajedničku inicijativu Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini. Jedan od instrumenata podrške partnerskim jedinicama lokalne ...
Srijeda, April 10, 2013. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.