Komisije - stalna radna tijela

Komisije su stalna radna tijela Saveza koje obrazuje Skupština Saveza za razmatranje pitanja iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu.

Komisije Skupštine Saveza su:

  1. Komisija za razvoj i unapređenje lokalne samouprave;
  2. Komisija za ustavna i zakonodavna pitanja;
  3. Komisija za međunarodne veze, saradnju i evropske integracije;
  4. Komisija za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša;
  5. Komisija za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije;
  6. Komisija za izbor i imenovanja.

Svaka komisija ima predsjednika, zamjenika predsjednika i osam članova. Mandat predsjednika i članova komisija traje četiri godine. Članovi komisija se biraju po principu da općine iz svakog kantona između sebe izaberu po jednog predstavnika u svaku komisiju. Članovi komisija rade isključivo na volonterskoj osnovi.

U radu komisija, na poziv predsjednika komisije, mogu sudjelovati i drugi predstavnici jednica lokalne samouprave, organa i organizacija, naučni i stručni radnici.

Skupštinske komisije se sastaju povremeno, zavisno od broja otvorenih pitanja koja se raspravljaju na pojedinim Komisijama.Komisija za razvoj i unapređenje lokalne samouprave


Komisija za ustavna i zakonodavna pitanja


Komisija za međunarodne veze, saradnju i evropske integracije


Za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša


Komisija za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije


Komisija za izbor i imenovanja
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.