Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 242Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

Prezentacija


AKTUELNOKoordinatori za rad sa SavezomOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PREnergetska efikasnostNALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 
Javni poziv 2017-2

Na osnovu člana 6. Pravilnika o izboru izvođača obuke i stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje:

JAVNI POZIV

za učešće u postupku izbora izvođača obuke i stručnog usavršavanja izabranih zvaničnika - vijećnika u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine  

Javni poziv se odnosi na izbor eksperata za realizaciju obuke iz oblasti „Upravljanja lokalnim razvojem" sa ciljem podizanja stepena zainteresovanosti i upućenosti izabranih lokalnih zvaničnika (posebno vijećnika/odbornika) za preuzimanje aktivnije uloge u donošenju i nadgledanju provođenja lokalnih razvojnih strategija i odgovarajućih planova implementacije.

Program obuke sadrži sljedeće tematske oblasti: Ključni aspekti sistema upravljanja lokalnim razvojem u BiH; Kritični aspekti i procesi upravljanja lokalnim razvojem; Uloga radnih tijela OV u upravljanju lokalnim razvojem.

 

Obuke su poludnevnog karaktera uz korištenje PP prezentacije, diskusije i vježbi kroz rad u grupama. Obuke će se održati u različitim mjestima na području Federacije BiH u periodu od decembra 2017. do sredine 2018. godine.

Izabrani kandidat / ti dobit će Priručnik za trenere, PP prezentaciju, pomoćne materijale i vježbe.

Pravo na podnošenje prijave za poziciju izvođača obuke imaju fizička i pravna lica.

Izbor izvođača obuke vršit će Stručna komisija koja će izvršiti ocjenjivanje ispunjenja uslova u skladu sa čl. 4. i 5. Pravilnika o izboru izvođača obuke i stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pravilnik možete naći na web stranici Saveza općina i gradova FBiH www.sogfbih.ba u horizontalnom meniu INTERNI AKTI na drugoj strani, odnosno na sljedećem linku: http://www.sogfbih.ba/uploaded/interni%20akti/Pravilnik%20o%20izboru%20izvodj%20obu.pdf

Potencijalni kandidati moraju dostaviti sljedeće dokumente:

-       Biografiju (CV) na jednom od službenih BH jezika,

-       diplomu o stečenoj visokoj stručnoj spremi,

-       dokaz o iskustvu u pripremi i realizaciji programa obuke, ili radu u oblasti planiranja i upravljanja lokalnim razvojem, stečeno kroz obavljanje poslova u jedinicama lokalne samouprave ili kroz odgovarajuće konsultantsko i trenersko iskustvo vezano za ovu oblast,

-       dokaz o naučnom iskustvu, kao što je: pisanje referata, knjiga, eseja, učešće na konferencijama, naučnim simpozijumima i sl.,

-       popunjen prijavni obrazac (naći na: www.sogfbih.ba ),

-       kopiju lične karte,

-       izvod iz sudskog registra (za pravno lice),

-       i druga dokumentacija kojom se može dokazati ispunjavanje minimalnih uvjeta za provođenje obuke u skladu sa čl. 4. i 5. Pravilnika o izboru izvođača obuke i stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerene kopije.

Popunjen prijavni obrazac, uz priložene dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti putem e-maila na dino@sogfbih.ba ili pošte na sljedeću adresu:  

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine
Musala br.5,
71 000 Sarajevo

s naznakom „Za javni poziv", najkasnije do 30.11.2017. godine.

Za dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti na telefon broj: 033 216 502, kontakt osoba je Edin Demirović.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Nakon završenog procesa odabira, svi prijavljeni kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Javnog poziva.

Prilog: Obrazac za prijavu    Program seminara

 

Petak
19. Januar 2018.

Januar, 2018
POUTSRČEPESUNE
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING