Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 262


Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNOOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PRKoordinatori za rad sa SavezomEnergetska efikasnostReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 
Pretraga

DOBRETIĆI, Srednjobosanski kanton
Načelnik:Ivo Čakarić

Adresa
Dobretići bb
Br. Pošte: 70210
Broj stanovnika: 652
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
030 641 202
030 641 203
030 641 202
opcina.dobretici@gmail.com

PALE - PRAČA, Bosansko-podrinjski kanton
Načelnik:Asim Zec

Adresa
Himze Sablje 33
Br. Pošte: 73290
Broj stanovnika: 1088
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
038 799 100
038 799 101
038 799 100
praca@bih.net.ba
www.praca.ba

RAVNO, Hercegovačko-neretvanski kanton
Načelnik:Andrija Šimunović

Adresa
Trg Ivana Musića bb
Br. Pošte: 88370
Broj stanovnika: 1346
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
036 891 465
036 891 466
036 891 465
nacelnik.ravno@gmail.com
www.ravno.ba/

FOČA - USTIKOLINA, Bosansko-podrinjski kanton
Načelnik:Zijad Kunovac

Adresa
Omladinska bb
Br. Pošte: 73250
Broj stanovnika: 1831
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
038 519 400
038 519 402
038 519 400
op.ustik@bih.net.ba
www.foca-ustikolina.ba/

BOS. GRAHOVO, Zapadnobosanski kanton
Načelnik:Milorad Gligić

Adresa
Vojislava Ivetića 2
Br. Pošte: 80270
Broj stanovnika: 2111
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
034 850 216
034 850 191
034 850 203
opcina.grahovo@tel.net.ba
www.bosanskograhovo.ba/

TRNOVO, Kanton Sarajevo
Načelnik:Ibro Berilo

Adresa
Trnovo bb
Br. Pošte: 71223
Broj stanovnika: 2182
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
033 439 106
033 586 705
033 586 700
o_trnovo@bih.net.ba
www.trnovo.ba

KUPRES, Zapadnobosanski kanton
Načelnik:Milan Raštegorac

Adresa
Vukovarska 2
Br. Pošte: 80320
Broj stanovnika: 3506
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
034 276 301
034 276 333
034 276 300
opcina.kupres1@tel.net.ba
www.opcinakupres.ba

DOBOJ JUG, Zeničko-dobojski kanton
Načelnik:Mirnes Tukić

Adresa
Trg 21.marta
Br. Pošte: 74203
Broj stanovnika: 4440
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
032 691 250
032 699 331
032 691 335
dobojjug@bih.net.ba
www.dobojjug.ba

DOMALJEVAC - ŠAMAC, Posavski kanton
Načelnik:Stjepan Piljić

Adresa
Posavskih branitelja 148
Br. Pošte: 76233
Broj stanovnika: 4472
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
031 716 600
031 716 604
031 716 600
domaljevac@net.hr
www.domaljevac.ba

NEUM, Hercegovačko-neretvanski kanton
Načelnik:Živko Matuško

Adresa
Kralja Tomislava 1
Br. Pošte: 88390
Broj stanovnika: 4682
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
036 880 214
036 880 214
036 880 214
nacelnik@neum.ba
www.neum.ba/

GLAMOČ, Zapadnobosanski kanton
Načelnik:Nebojša Radivojša

Adresa
Nikole Banjinovića bb
Br. Pošte: 80230
Broj stanovnika: 4876
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
034 206 167
034 206 153
034 206 166
radovan@teol.net

KREŠEVO, Srednjobosanski kanton
Načelnik:Renato Pejak

Adresa
Fra Grge Martića 43
Br. Pošte: 71260
Broj stanovnika: 5717
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
030 806 622
030 806 826
030 806 602
nacelnik@kresevo.ba
www.kresevo.ba

USORA, Zeničko-dobojski kanton
Načelnik:Zvonimir Anđelić

Adresa
Sivša bb
Br. Pošte: 74230
Broj stanovnika: 7045
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
032 893 479
032 893 514
032 899 447
info@usora.com
www.usora.com/

TEOČAK, Tuzlanski kanton
Načelnik:Tajib Muminović

Adresa
Centar bb
Br. Pošte: 75414
Broj stanovnika: 7413
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
035 755 886
035 755 319
035 755 318
oteocak@bih.net.ba
www.opcinateocak.ba/oglasna_tabla.php

BOSANSKI PETROVAC, Unsko-sanski kanton
Načelnik:Dejan Prošić

Adresa
Bosanska 110
Br. Pošte: 77250
Broj stanovnika: 7907
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
037 883 579
037 881 012
037 883 570
opcinabp@bih.net.ba
www.bosanskipetrovac.gov.ba

DOBOJ ISTOK, Tuzlanski kanton
Načelnik:Kemal Bratić

Adresa
Klokotnica bb
Br. Pošte: 74207
Broj stanovnika: 10167
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
035 720 028
035 720 416
035 720 908
nacelnik@opcinadobojistok.ba
www.opcinadobojistok.ba

VAREŠ, Zeničko-dobojski kanton
Načelnik:Zdravko Marošević

Adresa
Zvijezda 34
Br. Pošte: 71330
Broj stanovnika: 11185
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
032 848 100
032 848 150
032 843 035
vares@bih.net.ba
www.vares.info

DRVAR, Zapadnobosanski kanton
Načelnik:Dušica Runić

Adresa
Titova 1
Br. Pošte: 80260
Broj stanovnika: 11609
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
034 819 170
034 819 001
034 820 090
opstinadrvar@ktsara.net
opstinadrvar.net/

JABLANICA, Hercegovačko-neretvanski kanton
Načelnik:Salem Dedić

Adresa
Pere Bilića 25
Br. Pošte: 88420
Broj stanovnika: 11886
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
036 752 651
036 753 215
036 751 300
nacelnik@jablanica.ba
www.jablanica.ba

FOJNICA, Srednjobosanski kanton
Načelnik:Sabahudin Klisura

Adresa
Bosanska 99
Br. Pošte: 71270
Broj stanovnika: 12359
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
030 547 702
030 547 740
030 547 700
sabahudin.klisura@fojnica.ba
www.fojnica.ba

OLOVO, Zeničko-dobojski kanton
Načelnik:Đemal Memagić

Adresa
Branilaca grada bb
Br. Pošte: 71340
Broj stanovnika: 12804
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
032 829 540
032 829 568
032 829 540
nacelnik@olovo.gov.ba
www.olovo.gov.ba

SAPNA, Tuzlanski kanton
Načelnik:Zudin Mahmutović

Adresa
206. Viteške brd.brigade
Br. Pošte: 75411
Broj stanovnika: 12971
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
035 599 530
035 599 555
035 599 530
o.sapna@opcinasapna.ba
www.opcinasapna.ba

STOLAC, Hercegovačko-neretvanski kanton
Načelnik:Stjepan Bošković

Adresa
Kralja Tomislava bb
Br. Pošte: 88360
Broj stanovnika: 13360
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
036 853 101
036 853 229
036 853 101
opcina@stolac.gov.ba
www.stolac.gov.ba/

ČELIĆ, Tuzlanski kanton
Načelnik:Sead Muminović

Adresa
Alije Izetbegovića 60/2
Br. Pošte: 75246
Broj stanovnika: 14105
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
035 668 650
035 668 672
035 668 650
opcelic@gmail.com
opcinacelic.com/

DONJI VAKUF, Srednjobosanski kanton
Načelnik:Huso Sušić

Adresa
14. Septembra 22
Br. Pošte: 70220
Broj stanovnika: 14195
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
030 509 601
030 509 615
030 509 600
huso.susic@donji-vakuf.ba
www.donji-vakuf.ba

BREZA, Zeničko-dobojski kanton
Načelnik:Munib Zaimović

Adresa
Bogumilska 1
Br. Pošte: 71370
Broj stanovnika: 14763
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
032 786 062
032 786 031
032 786 061
opcinabr@bih.net.ba
www.breza.gov.ba/

KLADANJ, Tuzlanski kanton
Načelnik:Jusuf Čavkunović

Adresa
Kladanjskih brigada 2
Br. Pošte: 75280
Broj stanovnika: 15243
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
035 621 150
035 621 150
035 628 400
jusuf.cavkunovic@kladanj.ba
www.kladanj.ba/home

GRUDE, Zapadnohercegovački kanton
Načelnik:Ljubo Grizelj

Adresa
Fra Gabre Grubišića 4
Br. Pošte: 88340
Broj stanovnika: 15672
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
039 660 901
039 660 930
039 660 900
nacelnik@grude.info
www.grude.ba

ČITLUK, Hercegovačko-neretvanski kanton
Načelnik:Marin Radišić

Adresa
Kralja Tomislava 87
Br. Pošte: 88260
Broj stanovnika: 15945
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
036 640 505
036 640 537
036 640 500
nacelnik@citluk.ba
www.citluk.ba

ODŽAK, Posavski kanton
Načelnik:Jakov Ivanković

Adresa
Glavni Trg 3
Br. Pošte: 76290
Broj stanovnika: 16035
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
031 762 101
031 710 811
031 761 027
opcina.odzak@tel.net.ba
www.odzak.ba

BUSOVAČA, Srednjobosanski kanton
Načelnik:Asim Mekić

Adresa
16. Kolovoz/August
Br. Pošte: 72260
Broj stanovnika: 16114
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
030 732 152
030 733 038
030 732 152
opcina.busovaca1@tel.net.ba
www.opcina-busovaca.com

POSUŠJE, Zapadnohercegovački kanton
Načelnik:Branko Bago

Adresa
Fra Grge Martića 30
Br. Pošte: 88240
Broj stanovnika: 16174
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
039 681 035
039 681 041
039 681 587
nacelnik@posusje.net
www.opcina-posusje.ba/

PROZOR-RAMA, Hercegovačko-neretvanski kanton
Načelnik:Jozo Ivančević

Adresa
Kralja Tomislava bb
Br. Pošte: 88440
Broj stanovnika: 16371
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
036 771 910
036 771 342
036 771 911
nacelnik@prozor-rama.org
https://prozor-rama.org/

ILIJAŠ, Kanton Sarajevo
Načelnik:Akif Fazlić

Adresa
126 Ilijaške brigade 4
Br. Pošte: 71380
Broj stanovnika: 17572
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
033 580 623
033 400 505
033 580 620
ov@ilijas.ba
www.ilijas.ba

BUŽIM, Unsko-sanski kanton
Načelnik:Mersudin Nanić

Adresa
505 Viteške brigade 26
Br. Pošte: 77245
Broj stanovnika: 17777
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
037 419 511
037 410 031
037 419 500
opcbuzim@bih.net.ba
www.opcinabuzim.ba

G. VAKUF - USKOPLJE, Srednjobosanski kanton
Načelnik:Sead Čaušević

Adresa
Fra Anđela Zvizdovića bb
Br. Pošte: 70240
Broj stanovnika: 19500
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
030 494 157
030 494 101
030 494 108
nacelnik@gornjivakuf-uskoplje.ba
www.gornjivakuf-uskoplje.ba/

KLJUČ, Unsko-sanski kanton
Načelnik:Nedžad Zukanović

Adresa
Branilaca BiH 78
Br. Pošte: 79280
Broj stanovnika: 19923
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
037 662 054
037 661 104
037 661 100
opckljuc@bih.net.ba
opcina-kljuc.ba/pocetna

ORAŠJE, Posavski kanton
Načelnik:Stanko Vincetić

Adresa
Treća ulica 45
Br. Pošte: 76270
Broj stanovnika: 20680
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
031 712 662
031 712 011
031 712 322
opcina@orasje.ba
www.orasje.ba

VOGOŠĆA, Kanton Sarajevo
Načelnik:Edin Smajić

Adresa
Jošanička 80
Br. Pošte: 71320
Broj stanovnika: 20697
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
033 586 413
033 586 444
033 586 400
kabinetvogosca@hotmail.com
www.vogosca.ba

KISELJAK, Srednjobosanski kanton
Načelnik:Mladen Mišurić Ramljak

Adresa
Josipa bana Jelačića bb
Br. Pošte: 71250
Broj stanovnika: 20799
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
030 887 800
030 879 077
030 877 824
opc.kiseljak@tel.net.ba
www.opcina-kiseljak.org/

HADŽIĆI, Kanton Sarajevo
Načelnik:Hamdo Ejubović

Adresa
Hadželi 114
Br. Pošte: 71240
Broj stanovnika: 22140
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
033 475 904
033 475 952
033 475 900
ohadzici@bih.net.ba
www.hadzici.ba

MAGLAJ, Zeničko-dobojski kanton
Načelnik:Mirsad Mahmutagić

Adresa
Viteška ulica broj 4
Br. Pošte: 74250
Broj stanovnika: 23587
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
032 609 550
032 609 551
032 609 550
nacelnik@maglaj.ba
www.maglaj.ba/

ČAPLJINA, Hercegovačko-neretvanski kanton
Načelnik:Smiljan Vidić

Adresa
Trg kralja Tomislava bb
Br. Pošte: 88300
Broj stanovnika: 23590
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
036 805 060
036 805 983
036 805 052
nacelnik@capljina.ba
www.capljina.ba

LJUBUŠKI, Zapadnohercegovački kanton
Načelnik:Nevenko Barbarić

Adresa
Zrinsko frankopanska 71
Br. Pošte: 88320
Broj stanovnika: 24051
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
039 835 502
039 833 810
039 835 500
opcina.ljubuski@tel.net.ba
www.ljubuski.ba

JAJCE, Srednjobosanski kanton
Načelnik:Edin Hozan

Adresa
Nikole Šopa bb
Br. Pošte: 70101
Broj stanovnika: 24455
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
030 658 013
030 658 013
030 658 011
opc.jajce@tel.net.ba
www.opcina-jajce.ba

NOVI TRAVNIK, Srednjobosanski kanton
Načelnik:Refik Lendo

Adresa
Kralja Tvrtka bb
Br. Pošte: 72290
Broj stanovnika: 24840
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
030 795 601
030 795 608
030 795 600
opcina.novi.travnik@tel.net.ba
www.ont.gov.ba/

VITEZ, Srednjobosanski kanton
Načelnik:Tomislav Bošnjak-Matić

Adresa
Stjepana Radića 1
Br. Pošte: 72250
Broj stanovnika: 25010
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
030 718 200
030 713 939
030 718 210
info@opcinavitez.info
www.opcinavitez.info/

BANOVIĆI, Tuzlanski kanton
Načelnik:Midhat Husić

Adresa
Alije Dostovića 1
Br. Pošte: 75290
Broj stanovnika: 25700
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
035 743 433
035 743 400
info@banovici.gov.ba
banovici.gov.ba/

ŠIROKI BRIJEG, Zapadnohercegovački kanton
Načelnik:Miro Kraljević

Adresa
Fra Didaka Buntića 11
Br. Pošte: 88220
Broj stanovnika: 26198
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
039 706 371
039 705 915
039 705 815
sirokibrijeg@sirokibrijeg.ba
www.sirokibrijeg.ba

TOMISLAVGRAD, Zapadnobosanski kanton
Načelnik:Ivan Vukadin

Adresa
Mijata Tomića 108
Br. Pošte: 80240
Broj stanovnika: 27613
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
034 356 400
034 356 444
034 356 400
opcina.tg@tel.net.ba
www.tomislavgrad.gov.ba/ba/

BOSANSKA KRUPA, Unsko-sanski kanton
Načelnik:Armin Halitović

Adresa
Terzića bb
Br. Pošte: 77240
Broj stanovnika: 28241
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
037 961 464
037 961 475
037 961 460
opcina.bosanskakrupa@bih.net.ba
www.opcinabosanskakrupa.ba

KONJIC, Hercegovačko-neretvanski kanton
Načelnik:Emir Bubalo

Adresa
Maršala Tita broj 62
Br. Pošte: 88400
Broj stanovnika: 29095
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
036 712 210
036 729 813
036 712 200
emir.bubalo@konjic.ba
www.konjic.ba

GORAŽDE, Bosansko-podrinjski kanton
Načelnik:Muhamed Ramović

Adresa
Maršala Tita 2
Br. Pošte: 73000
Broj stanovnika: 30743
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
038 221 333
038 221 332
038 221 002
opcinago@bih.net.ba
www.gorazde.ba

ŽEPČE, Zeničko-dobojski kanton
Načelnik:Mato Zovko

Adresa
Stjepana Radića 2
Br. Pošte: 72230
Broj stanovnika: 31092
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
032 888 601
032 888 609
032 888 600
info@opcina-zepce.com
www.opcina-zepce.com

LIVNO, Zapadnobosanski kanton
Načelnik:Luka Čelan

Adresa
Trg Branitelja Livna 1
Br. Pošte: 80101
Broj stanovnika: 32354
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
034 201 094
034 200 315
034 202 222
info@livno.ba
www.livno.ba

KALESIJA, Tuzlanski kanton
Načelnik:Sead Džafić

Adresa
Patriotske lige 15
Br. Pošte: 75260
Broj stanovnika: 35165
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Web:
035 367 700
035 631 286
opcina@kalesija.ba
www.kalesija.ba

BUGOJNO, Srednjobosanski kanton
Načelnik:Hasan Ajkunić

Adresa
307 Motorizovane brigade 92
Br. Pošte: 70230
Broj stanovnika: 37481
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
030 251 444
030 251 222
030 270 021
bugojno@bih.net.ba
www.opcina-bugojno.ba

SARAJEVO - STARI GRAD, Kanton Sarajevo
Načelnik:Ibrahim Hadžibajrić

Adresa
Zelenih beretki 4
Br. Pošte: 71000
Broj stanovnika: 37917
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
033 282 400
033 205 777
033 282 300
ibrahim.hadzibajric@starigrad.ba
starigrad.ba/v2/

ZAVIDOVIĆI, Zeničko-dobojski kanton
Načelnik:Hašim Mujanović

Adresa
Safvet bega Bašagića bb
Br. Pošte: 72220
Broj stanovnika: 38237
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
032 878 327
032 868 230
032 878 314
opzdici@bih.net.ba
www.zavidovici.ba

VISOKO, Zeničko-dobojski kanton
Načelnik:Amra Babić

Adresa
Alije Izetbegovića 12 A
Br. Pošte: 71300
Broj stanovnika: 40151
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
032 732 501
032 738 330
032 732 500
nacelnica@visoko.gov.ba
www.visoko.gov.ba

SREBRENIK, Tuzlanski kanton
Načelnik:Nihad Omerović

Adresa
Vareška polja bb
Br. Pošte: 75350
Broj stanovnika: 41195
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
035 369 162
035 369 163
035 369 164
opc.sreb@bih.net.ba
www.srebrenik.ba

KAKANJ, Zeničko-dobojski kanton
Načelnik:Aldin Šljivo

Adresa
Ulica branilaca bb
Br. Pošte: 72240
Broj stanovnika: 43406
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
032 771 801
032 771 802
032 771 800
opcinaka@bih.net.ba
www.kakanj.com.ba

SANSKI MOST, Unsko-sanski kanton
Načelnik:Faris Hasanbegović

Adresa
Banjalučka 3
Br. Pošte: 79260
Broj stanovnika: 44859
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
037 689 345
037 686 130
037 686 044
nacelnik@sanskimost.gov.ba
www.sanskimost.gov.ba

VELIKA KLADUŠA, Unsko-sanski kanton
Načelnik:Fikret Abdić

Adresa
Hamdije Pozderca 3
Br. Pošte: 77230
Broj stanovnika: 46124
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
037 770 025
037 775 272
037 770 030
vkladusa@bih.net.ba
www.velikakladusa.gov.ba

GRADAČAC, Tuzlanski kanton
Načelnik:Edis Dervišagić

Adresa
Huseina Kapetana G. 54
Br. Pošte: 76250
Broj stanovnika: 46142
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
035 369 760
035 369 751
035 369 751
opc.grad@bih.net.ba
www.gradacac.ba

TEŠANJ, Zeničko-dobojski kanton
Načelnik:Suad Huskić

Adresa
Trg Alije Izetbegovića 11
Br. Pošte: 74260
Broj stanovnika: 47752
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
032 650 547
032 650 220
032 650 022
suad.huskic@opcina-tesanj.ba
www.opcina-tesanj.ba

LUKAVAC, Tuzlanski kanton
Načelnik:Edin Delić

Adresa
Trg slobode 1
Br. Pošte: 75300
Broj stanovnika: 51153
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
035 553 554
035 553 554
035 553 501
administrator@lukavac.ba
www.lukavac.ba

GRAČANICA, Tuzlanski kanton
Načelnik:Nusret Helić

Adresa
Mula Mustafe Bašeskije 1
Br. Pošte: 75320
Broj stanovnika: 51705
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
035 700 805
035 706 679
035 700 800
n.helic@opcina-gracanica.ba
www.opcina-gracanica.ba

ILIDŽA, Kanton Sarajevo
Načelnik:Senaid Memić

Adresa
Butmirska cesta 12
Br. Pošte: 71210
Broj stanovnika: 52374
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
033 627 309
033 775 777
033 775 600
kabinet.nacelnika@opcinailidza.ba
www.opcinailidza.ba

ŽIVINICE, Tuzlanski kanton
Načelnik:Samir Kamenjaković

Adresa
Alije Izetbegović 28
Br. Pošte: 75270
Broj stanovnika: 54427
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
035 743 303
035 772 125
035 743 301
nacelnik@opcinazivinice.org
opcinazivinice.ba/

TRAVNIK, Srednjobosanski kanton
Načelnik:Admir Hadžiemrić

Adresa
Konatur bb
Br. Pošte: 72 270
Broj stanovnika: 55217
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
030 511 146
030 511 146
030 511 277
urednacelnika@opcinatravnik.com.ba
www.opcinatravnik.com.ba/

BIHAĆ, Unsko-sanski kanton
Načelnik:Šuhret Fazlić

Adresa
Bosanska 4
Br. Pošte: 77000
Broj stanovnika: 61035
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
037 229 605
037 222 220
037 224 222
kabinet@bihac.org
www.bihac.org

CAZIN, Unsko-sanski kanton
Načelnik:Nermin Ogrešević

Adresa
Trg Prvog pred.predsjed. Alije Izetbegovića 1
Br. Pošte: 77220
Broj stanovnika: 62012
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
037 514 006
037 514 314
037 515 300
op.cazin@bih.net.ba
www.opcinacazin.ba

SARAJEVO - CENTAR, Kanton Sarajevo
Načelnik:Nedžad Ajnadžić

Adresa
Mis Irbina 1
Br. Pošte: 71000
Broj stanovnika: 70143
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
033 562 310
033 226 470
033 562 300
nacelnik@centar.ba
www.centar.ba/

SARAJEVO - NOVO SARAJEVO, Kanton Sarajevo
Načelnik:Nedžad Koldžo

Adresa
Zmaja od Bosne 55
Br. Pošte: 71000
Broj stanovnika: 73268
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
033 492 272
033 644 559
033 492 100
nacelnik@novosarajevo.ba
www.novosarajevo.ba

BRČKO, Distrikt Brčko
Načelnik:Anto Domić

Adresa
Bulevar mira 1
Br. Pošte: 76100
Broj stanovnika: 103249
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
049 490 013
049 490 020
049 240 600
jelena.kasavica@bdcentral.net
www.bdcentral.net/

MOSTAR, Hercegovačko-neretvanski kanton
Načelnik:Ljubo Bešlić

Adresa
Hrvatskih branitelja br.2
Br. Pošte: 88000
Broj stanovnika: 111198
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
036 500 613
036 447 445
036 447 400
grad.mostar@mostar.ba
www.mostar.ba

SARAJEVO - NOVI GRAD, Kanton Sarajevo
Načelnik:Semir Efendić

Adresa
Bul.Meše Selimovića 97
Br. Pošte: 71000
Broj stanovnika: 122737
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
033 452 422
033 291 278
033 291 100
ngsa@bih.net.ba
www.novigradsarajevo.ba

ZENICA, Zeničko-dobojski kanton
Načelnik:Fuad Kasumović

Adresa
Trg BiH 6
Br. Pošte: 72000
Broj stanovnika: 127334
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
032 401 215
032 241 614
032 403 999
gradska.uprava@zenica.ba
www.zenica.ba

TUZLA, Tuzlanski kanton
Načelnik:Jasmin Imamović

Adresa
ZAVNOBiH-a 11
Br. Pošte: 75000
Broj stanovnika: 131444
Telefon:
Fax:
Centrala:
E-Mail:
Web:
035 307 310
035 307 311
035 307 307
tuzla@tuzla.ba
grad.tuzla.ba/

SARAJEVO, Kanton Sarajevo
Načelnik:Abdulah Skaka

Adresa
H. Kreševljakovića 3
Br. Pošte: 71000
Broj stanovnika: 304065
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Web:
033 208 340
033 208 341
grad@sarajevo.ba
www.sarajevo.ba

 

Četvrtak
18. Juli 2019.

Juli, 2019
POUTSRČEPESUNE
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING