Vesna Travljanin, diplomirani pravnik
E-Mail: vesna@sogfbih.ba

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu a magistarski rad na temu „Pravni aspekt lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini sa osvrtom na evropske standarde" odbranila je na fakultetu za Javnu upravu Univerziteta u Sarajevu. Pravosudni ispit položila je u Federalnom ministarstvu pravde, a medijsko pravo specijalizirala je na Univerzitetu Maryland u Sjedinjenim Američkim Državama u okviru prestižnog Fulbrajtovog programa Američke Ambasade u Sarajevu.

Bogato radno iskustvo stekla je obavljajući slijedeće funkcije:

·       Direktor Pravne Službe i član Poslovodnog Odbora novinsko-izdavačke kuće „Oslobođenje";

·       Savjetnik za reformu pravosuđa u OHR-u, Nezavisna Pravna Komisija a koja je prerasla u Visoko Sudsko i Tužilačko Vijeće BiH;

·       Pravni savjetnik u Jedinici za Reformu Javne Uprave  u OSCE-u.

·       Direktor Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, gdje se nalazi i danas.

Pod njenim rukovodstvom Savez općina i gradova FBiH ostvario je 100% članstvo, ukupno 80 općina/gradova iz Federacije BiH. Gđa Travljanin, sa svojim saradnicima radi na poslovima izrade zakona, lobiranja, pravnih i finansijskih savjetovanja, obuka i seminara  za članice, kao i drugim servisima i uslugama koje pomažu jedinicama lokalne samouprave da  zajedničkim nastupom postignu svoje ciljeve.

Gđa Travljanin ima bogato međunarodno iskustvo: Član je Upravnog odbora NALAS-a (Mreža asocijacija Jugoistočne Evrope), koji broji 14 zemalja iz regiona. Na inicijativu  Saveza FBiH  ustanovljen je  „Sajam lokalne samouprave Jugoistočne Evrope  - Nexpo" koji je 2011. godine u sarajevskoj  „Zetri" okupio preko 2000 gostiju iz 50 zemalja svijeta. Ovaj sajam je postao tradicija u regionu.

Gđa Travljanin je imala niz javnih nastupa i prezentacija u zemlji i inostranstvu kao što su nastupi na Univerzitetima Maryland i Tuscon (Arizona), Udruženju advokata Washington DC-ija, Vijeću Evrope u Strazburu i Evropskoj uniji u Briselu, Akademiji nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Uniji gradova Turske kao i mnogim drugim institucijama u zemlji i inostranstvu.

CV eng.


Direktor Saveza općina i gradova FBiH
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.