Smiljan Vidić

Dr. Smiljan Vidić rođen je 21. listopada 1963. godine u Čapljini, gdje je završio klasičnu gimnaziju. Nakon srednje škole upisuje se na Medicinski fakultet u Sarajevu gdje je i diplomirao 1990. godine odličnim uspjehom.
Pripravnički staž odrađuje u Mostaru i zapošljava se u Domu Zdravlja Čapljina. Aktivno sudjeluje u pripremi obrane našeg grada od agresora, a po početku aktivnih ratnih djelovanja sudjeluje u obrani kao liječnik Prve bojne Prve brigade HVO-a u čijem sastavu ostaje sve do kraja rata.
Počinje raditi u Kliničkoj bolnici Mostar 1995. godine, iste godine odlazi na specijalizaciju u Zagreb koju završava 1998. godine.
Kao specijalist interne medicine radi u Klinici za unutarnje bolesti KB Mostar, usporedno sa stručnim usavršavanjem nastavlja znanstveno usavršavanje, postdiplomski studij, magisterij, te sudjeluje na brojnim europskim i svjetskim kongresima i seminarima.


Zamjenik predsj. Skupštine Saveza
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.