Prezentacije
Prezentacija sa Konferencije o problemima u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja sa aspekta lokalnih zajednica
Efekti primjene Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja - INGA DUJMOVIĆ

Prezentacija sa Konferencije o problemima u vezi sa primjenom Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja sa aspekta lokalnih zajednica
Prijedlog programa zbrinjavanja pasa lutalica na području FBiH i uloga Veterinarskog fakulteta - PROF. SELMA FILIPOVIĆ

Program Evropa za građane 2007 - 2013. - GORAN KUČERA

Glavni izazovi JLS u Federaciji BiH

Poslanici i delegati u Parlamentu FBiH
Dokument koji se nalazi pred vama je dio šire prezentacije koju je gđa Hafeza Sabljaković, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH održala na Šestoj sjednici Skupštine Saveza

Obuka za vijećnike: "Upravljanje imovinom u JLS"
Prezentacije

Obuka za vijećnike: "Upravljanje prihodima JLS"
Prezentacije

Javni nastup: totalna katastrofa ili veliki uspjeh
Održana na godišnjoj konferenciji koordinatora za rad sa Savezom - 10.11.2015. godine

Prezentacija Saveza 2013

Presentation of the Association 2013
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.