NALAS

NALAS je mreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope. NALAS ujedinjuje 15 asocijacija koje predstavljaju oko četiri hiljade jedinica lokalne samouprave, čiji predstavnici su direktno izabrani od strane više od osamdeset miliona građana ove regije. NALAS ima status posmatrača u Komitetu regija Evropske unije i Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope. Većina zemalja članica NALAS-a su zemlje u tranziciji. Neke su već članice EU, dok su neke kandidati ili potencijalni kandidati.
NALAS gradi partnerstva kako bi doprinio procesu pomirenja i stabilizacije u regiji, te procesu Evropskih integracija cijele regije.

Za više informacija o NALS-u posjetite: www.nalas.eu

 

NALAS ANKETA: ISPITIVANJE POTREBA ZA IZRADU PLATFORME ZA SPAJANJE JLS I BIZNIS SEKTORA

NEXPO 2013 - Međunarodni sajam općina

Održana Međunarodna konferencija: 'Budućnost fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi'

NAJAVA Međunarodne konferencije: 'Budućnost fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi'

 

Ponedeljak, Januar 30, 2012. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.