Općinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PR

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je, putem projekta „Razvoj kapaciteta saveza lokalnih vlasti u BiH (CDMA), kojeg finansira Švedska međunarodna razvojna agencija (Sida), tokom septembra/rujna i oktobra/listopada 2013. godine održao pet regionalnih seminara sa općinskim službenicima koji se bave odnosima sa javnostima, informisanjem ili PR-om u Federaciji BiH. Seminari su, pod stručnim vodstvom magistra i eksperta komunikologije gospodina Nazifa Hasanbegovića, održani u Sarajevu (17. septembra/rujna, hotel Sarajevo), Bihaću (1. oktobra/listopada, hotel Emporium), Mostaru (3. oktobra/listopada, hotel Bistol), Tuzli (8. oktobra/listopada, hotel Tuzla) i Zenici (10. oktobra/listopada, hotel Dubrovnik). Na seminarima je razgovarano, između ostaloga o alatima komunikacije sa javnostima, komunikacijskim planovima, priprema konferencije za novinare i pisanje saopštenja, kao i svim problemima s kojima se kolege u svakodnevnom radu susreću.

Kao jedan od rezultata koji je proistekao iz datih radionica, jeste i baza općinskih službenika koji se bave odnosima s javnostima, PR-m, komunikacijama i sl.

Utorak, Januar 12, 2016. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.