Gradovi / Općine

Vijesti
Internacionalni sajam energije, voda i okoliša - RENEXPO® BiH
Unaprijeđenje ulaganja u BiH 24. i 25. oktobar, kongresni centar hotela Hills Sarajevo

Internacionalni sajam sa stručnim konferencijama, RENEXPO® BIH po peti put biće mjesto susreta biznis lidera, donosioca odluka, domaćih i inostranih stručnjaka i kompanija u oblasti obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i upravljanja vodama I otpadom. Konferencijski program sadrži sljedeće: Srijeda, 24.10.2018. - 5. Međunarodna ...
Petak, Oktobar 12, 2018. godine

Finansijska pomoć EU lokalnim i regionalnim vlastima u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima

Ova brošura sadrži  informacije o finansijskoj pomoći Evropske unije (EU) dostupne u obliku programa, instrumenata i drugih mogućnosti finansiranja lokalnih i regionalnih vlasti u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima (Albanije, Bosna i Hercegovine, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonije, Kosova, Crne Gore, Srbije i Turske). Link: ...
Petak, Oktobar 12, 2018. godine

Najava edukacije u okviru Programa finansiranja projekata smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije kao mjere EE u javnom i privatnom sektoru kroz Revolving fond

Od  2013.  godine  Razvojni  program  Ujedinjenih  nacija  (UNDP) daje značajan doprinos u promicanju  energijske efikasnosti (EE) i obnovljivih  izvora  energije (OIE) u BiH kroz projekat Zeleni  ekonomski  razvoj, zahvaljujući finansijerima projekta, Vladi Švedske, Fondu za  zaštitu  ...
Četvrtak, Oktobar 11, 2018. godine

Savez općina i gradova FBiH partner u izradi Strategije razvoja FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 156. sjednici od 13.09.2018. godine donijela je Odluku o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021. - 2027., kao integrisanog, multisektorskog strateškog dokumenta Federacije Bosne i Hercegovine koji definira javne politike, usmjerava razvoj teritorije Federacije i područja kantona i jedinica lokalne ...
Utorak, Oktobar 9, 2018. godine

ODRŽANA PRVA ReLOaD KONFERENCIJA
Izazovi i mogućnosti u jačanju partnerstva između lokalnih vlasti i OCD na zapadnom Balkanu

Prva ReLOaD konferencija koja je održana 20. i 21. septembra u Skoplju predstavila je iskustva saradnje između lokalnih vlasti i civilnog društva sa fokusom na transparentno finansiranje organizacija civilnog društva širom zapadnog Balkana. Dvodnevnu konferenciju otvorili su ministar lokalne samouprave Suhejl Fazliu, gospođa Liselotte ...
Četvrtak, Oktobar 4, 2018. godine

Vizija i plan načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre: Bosansko srednjovjekovlje u žiži masovnog interesovanja i bh patriota, i turista, i investitora…

Načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra nedavno je javnosti predstavio zamisao, viziju, ideju i projekat  koji bi blago srednjovjekovne bosanske države, ali i prirodna blaga koja se nalaze na području općina Kakanj, Vareš, Visoko, Ilijaš, Breza, Olovo, Fojnica, Kiseljak i Kreševo doveo u žižu masovnog interesovanja i bh patriota, i turista, i investitora, i ...
Četvrtak, Oktobar 4, 2018. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.