POZIV ZA PRIJAVU TRENERA I MODERATORA

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje poziv za prijavu trenera i moderatora sa naglaskom na području odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Prijavu možete izvršiti putem e-maila: savez@sogfbih.ba najkasnije do 24.08.2020. godine

Uz ispunjenu aplikacionu formu, molim vas da pošaljete i biografiju sa naglaskom na područje javnog poziva u kojoj će biti navedeno trenersko i moderatorsko iskustvo.

Aplikaciona forma 

Javni poziv

 

Četvrtak, Avgust 6, 2020. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.