PROGRAM “WOMEN’S POLITICAL LEADERSHIP”

ICLD - International Centre for Local Democracy (Međunarodni centar za lokalnu demokratiju) organizuje program obuke "Žene liderke u politici".

Ukoliko ste izabrana političarka iz Bosne i Hercegovine, možete aplicirati na jednogodišnji trening i mentoring program, kako biste razvili svoje vještine i uspostavili mrežu međunarodnih kontakata, kao lokalna liderka.

Rok za prijavu je 31. august 2020. godine.

Više informacija o programu i procesu prijave možete pronaći na sljedećem linku: https://icld.se/en/international-programmes/the-programmes/itp-local-political-leaders-capacitating-women-in-politics/

Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Utorak, Avgust 25, 2020. godine
 

Copyright © 2011 NEX Studio. All rights reserved.