Adresa: Musala 5/1
Sarajevo, BiH
Tel/Fax: +387/33/ 216 502
E-mail: savez@sogfbih.ba

 
 
 
 

 
 
E-Bilten
Bilten broj 255Video
Beacon Shema

Moje dvorište

TV1 "Ja biram goste" sa Vesnom Travljanin

Općine / Gradovi

Panel diskusija "Kako izvještavati iz lokalnih zajednica"

OSTALO

Savez

ReLOaD

Prezentacija


AKTUELNOOpćinski saradnici za odnose sa javnostima, informisanje i PRKoordinatori za rad sa SavezomEnergetska efikasnostReLOaD
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu
NALAS


G Translate
English Bulgarian Czech Danish Dutch French German Italian Norwegian Polish Portuguese Spanish Swedish
 
Pitanja i odgovori
(24.12.2014.) Da li se međunarodna saradnja mora odvijati preko gradonačelnika ili su mogući i neki drugi načini? Također me zanima na koji način doći do sredstava kada je međunarodna saradnja u pitanju?

Što se tiče međunarodne saradnje, mišljenja sam da se ista ne mora isključivo i formalno odvijati na nivou općina, odnosno drugih pravnih lica. Dakle, ne postoji smetnja da vi (omladinska organizacija u konkretnom slučaju ili drugi različiti vidovi nevladinih organizacija) ostvarujete i održavate kontakte sa predstavnicima drugih udruženja i organizacija iz inostranstva).

Iako je, kako ste naveli u vašem e-mailu, određeni vid sporazuma o saradnji potpisan kada je Blagaj bio općina, ne vidim prepreku da se ta saradnja nastavi u sadašnjim uslovima kada je došlo do promjene u administrativnom smislu.

Što se tiče drugog pitanja tj. kako da dođete do sredstava kada je međunarodna saradnja u pitanju, ne možemo vam pružiti odgovor jer nismo adresa za to pitanje.(24.12.2014.) Može li Općinsko vijeće donijeti odluku kojom se otpisuje dio ili cjelokupan iznos duga koji je nastao na temelju Odluke o naknadi za korištenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta (dug nastao temeljem naknade za korištenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta)?

Mišljenja smo da Općinsko vijeće u skladu sa nadležnostima navedenim u članu 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH", br. 49/06) može donijeti odluku kojom se otpisuje dio ili cjelokupan iznos duga koji je nastao po osnovu neuplaćivanja naknade za korištenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta.

Skrećemo pažnju na to da bi odluka Općinskog vijeća o oprostu duga proizvela nejednako pravno i ekonomsko dejstvo prema onim subjektima koji su svoje obaveze plaćanja naknade za korištenje gradskog i ostalog građevinskog zemljišta izmirivali redovno i prema onima koji tu obavezu nisu izvršavali.(24.12.2014.) Da li predsjedavajući vijeća koji je Odlukom Općinskog vijeća razriješen dužnosti prije isteka mandata, a ostvario je pravo na penziju, koju za vrijeme vršenja dužnosti predsjedavajućeg OV nije primao, ima pravo na naknadu plaće nakon prestanka javne funkcije?

U vezi Vašeg upita vezanog za ostvarivanje prava na novčanu naknadu nakon prestanka javne funkcije, dajemo slijedeće mišljenje:

s obzirom na činjenicu da je bivši predsjedavajući Općinskog vijeća Jajce trenutno vijećnik u Općinskom vijeću Jajce, to znači da ostvaruje pravo na naknadu po osnovu vijećničkog paušala. Iz tog razloga nema pravo na osvarivanje novčane naknade koju propisuje član 11. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji BiH.(24.12.2014.) Općinsko vijeće Travnik pokrenulo je inicijativu da radna mjesta rukovodećih državnih službenika –pomoćnika načelnika, budu reizborna. Što dalje sa inicijativom OV Travnik?

Što se tiče inicijative Općinskog vijeća Travnik kojom se traži da mjesta rukovodećih državnih službenika - pomoćnika načelnika budu reizborna, mogu Vam navesti dvije mogućnosti daljeg djelovanja po istoj:

- ukoliko je opredjeljenje Općine Travnik da se sa inicijativom ide putem Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, potrebno je da nam istu dostavite sa obrazloženjem, a nakon toga bi inicijativu razmotrila nadležna komisija Saveza, te bi zatim Predsjedništvo Saveza donijelo konačnu odluku o istoj;

- također, postoji mogućnost da se ova inicijativa uputi direktno predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, a u skladu sa članom 159. Poslovnika o radu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH kojim je propisano da: „inicijativu za donošenje zakona mogu pokrenuti skupštine kantona, gradska i općinska vijeća, kao i građani, preduzeća i druga pravna lica u okviru svojih ustavnih ovlašćenja, a da se inicijativa za donošenje zakona dostavlja predsjedavajućem Predstavničkog doma", odnosno da se inicijativa uputi Skupštini Srednjobosanskog kantona s obzirom na činjenicu da je Srednjobosanski kanton preuzeo Zakon o državnoj službi Federacije BiH nakon Odluke Ustavnog suda Federacije BiH U-27/09 od 20.04.2010 (Službene novine FBiH, broj 34/10) u kojoj je navedeno da je oblast socijalne politike, gdje spadaju i radni odnosi, u zajedničkoj nadležnosti kantona i Federacije BiH.(30.06.2014.) Obzirom da smo u postupku donošenja prečišćenog teksta Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u našoj općini, te da će se u taj Pravilnik ugraditi, između ostalog i radno mjesto Internog revizora, potreban nam je opis radnog mjesta za istog?

Dostavljam vam linkove sa informacijama u vezi interne revizije koje vam mogu biti od koristi:

naime, ovo je link na dokumente koje je objavilo državno Ministarstvo finansija i trezora u vezi sa internom revizijom: http://www.mft.gov.ba/bos/index.php?option=com_content&view=article&id=682&Itemid=186

a slijedeći link se nalazi na Federalnom ministarstvu finansija http://www.fmf.gov.ba/  gdje treba da izaberete meni  Centralna harmonizacijska jedinica i  tamo ćete naći niz propisa o navedenom.

 

Nedjelja
24. Februar 2019.

Februar, 2019
POUTSRČEPESUNE
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
 
POČETNA | O NAMA | ORGANI SAVEZA | INTERNI AKTI | ČLANICE | PROJEKTI | MULTIMEDIJA | KONTAKT | E-LEARNING